Konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje,
że w roku 2019 zostanie przyznana po raz czwarty Nagroda
im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą
oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym
czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie
ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2017-2018).
O nagrodę ubiegać się mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący
i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za
publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym
ośrodku naukowym.
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2019
Więcej informacji o Fundacji i możliwości wsparcia jej działań na stronie:
www.thekf.org
Informacje o nagrodzie na stronie:
www.thekf.org/poland
email: warsaw@thekf.org

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl