I edycja konkursu czasopisma „Ginekologia i Perinatologii Praktyczna” oficjalnego periodyku edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Redaktor Naczelny czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” wraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników i Wydawnictwem Via Medica, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę oryginalną, pracę poglądową, metaanalizę, przegląd piśmiennictwa lub  doniesienie kazuistyczne z zakresu ginekologii i położnictwa.

Do konkursu włączone zostaną tylko publikacje, których pierwszy autor nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym. Wyłączone z konkursu są prace przygotowywane na zaproszenie Redaktora Naczelnego.

Prace powinny być przygotowane w języku polskim, ze streszczeniem i pozostałymi metadanymi w języku angielskim, zgodnie z wymogami zawartymi w informacjach dla autorów na stronie internetowej czasopisma (https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt).

Prace można zgłaszać w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 15 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej. Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane standardowym procesom recenzji i kwalifikacji do publikacji przez Jury konkursu składające się z wybranych członków Rady Naukowej czasopisma pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody za zajęcie:

1 miejsca — 5000 zł brutto

2 miejsca — 3 000 zł brutto

3 miejsca — dwie nagrody po 1 000 zł brutto

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Konferencji Czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 23–25 maja 2019 roku.

Regulamin konkursu czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania I Edycji Konkursu na najlepszą pracę oryginalną, pracę poglądową, metaanalizę, przegląd piśmiennictwa lub doniesienie kazuistyczne przyjęte do publikacji w czasopiśmie „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” (GiPP).

 1. Celem konkursu jest zachęcenie młodych specjalistów do publikowania swoich prac w oficjalnym czasopiśmie edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
 2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace, które zostaną przesłane do redakcji w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 15 kwietnia 2019 roku.
 3. Prace powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów i zdeponowane za pośrednictwem systemu obsługi manuskryptów.
 4. Wytyczne dla autorów oraz system do zgłaszania manuskryptów znajdują się na stronie internetowej Czasopisma: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt.
 5. Wszystkie zdeponowane manuskrypty przejdą proces recenzji, a autorzy zostaną powiadomieni o ich akceptacji do publikacji w GiPP. Zaakceptowane manuskrypty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem ich znaczenia praktycznego, oryginalności, zastosowania oraz rozwiązania zaistniałego problemu.
 6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody:

I miejsce — 5000 zł brutto

II miejsce — 3 000 zł brutto

III miejsce — dwie nagrody po 1 000 zł brutto.

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną, bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Konferencji Czasopisma „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 23–25 maja 2019 roku.
 3. Komisja Konkursowa może wykluczyć z konkursu manuskrypty w przypadku wykrycia konfliktu interesów lub poprosi autorów o stosowne wyjaśnienia.
 4. Wypłata kwoty nagrody będzie realizowana poprzez zawarcie z autorami umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do dzieła.
 5. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.

Organizator konkursu:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80–180), przy ulicy Świętokrzyskiej 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266430, REGON 192972553 oraz NIP 583-28-39-187.

Kontakt: Aleksandra.Ziobro@viamedica.pl

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl