"Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i standardy" to pismo edukacyjne pod redakcją prof. Jarosława Reguły, skierowane do gastroenterologów i lekarzy innych specjalności zainteresowanych chorobami przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby.<br>

Ukazuje się od 2009 roku. Publikowane są artykuły przeglądowe w języku polskim oraz rekomendacje.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,03).
Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy