Tom 11, Nr 1 (2020)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2020-04-24
Wyświetlenia strony 1296
Wyświetlenia/pobrania artykułu 59
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Dietoterapia w chorobie niedokrwiennej serca

Weronika Bąkowska, Damian Skrypnik
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(1):11-23.

Streszczenie

W krajach rozwiniętych przyczyną około jednej trzeciej zgonów powyżej 35. roku życia jest choroba niedokrwienna serca (ChNS), a same choroby serca stanowią obecnie główną przyczynę wszystkich zgonów na świecie. Główną przyczyną ChNS jest występowanie miażdżycy w nasierdziowych odcinkach naczyń krwionośnych. U pacjentów cierpiących na ChNS, oprócz farmakoterapii, istotnym elementem leczenia jest kontrola czynników ryzyka oraz zmiana stylu życia. Jednym z modyfikowalnych czynników ryzyka choroby jest nieprawidłowe żywienie. Zmiana nawyków żywieniowych przynosi pozytywne efekty leczenia. Jak wykazują wyniki badań, dietoterapia znacząco wpływa na stan zdrowia pacjentów poprzez poprawę profilu lipidowego, spadek insulinooporności oraz obniżenie ciśnienia. Stosowanie odpowiedniej diety może także stanowić element profilaktyki innych chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym oraz zapobiegać powikłaniom choroby.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku. Kardiologia Polska. 2013: 243–318.
 2. World Health Organization (WHO). Technical package for cardiovascular disease management in primary health care. Report. 2016.
 3. Sanchis-Gomar F, Perez-Quilis C, Leischik R, et al. Epidemiology of coronary heart disease and acute coronary syndrome. Ann Transl Med. 2016; 4(13): 256.
 4. Ibanez B, James S, Agewall S, et al. ESC Scientific Document Group. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018; 39(2): 119–177.
 5. Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polsk. http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada- ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/%0AMałgorzata.
 6. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019; 72(1): 72.
 7. Bittner VA. The New 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease. Circulation. 2019 [Epub ahead of print].
 8. De Backer G. New European guidelines for cardiovascular disease prevention in clinical practice. Clin Chem Lab Med. 2009; 47 (2)–S10.
 9. Task A., Members F., Knuuti J. i wsp. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes The Task Force for the diagnosis and management of chronic. Eur Heart J. 2019;1–71.
 10. Cardoso D, Moraes G, Rosa G, et al. Effectiveness of nutritional treatment assessed by the quality of the diet in patients with chronic coronary artery disease. Nutr Hosp. 2015; 32(3): 1344–1352.
 11. Mozaffarian D. Dietary and Policy Priorities for Cardiovascular Disease, Diabetes, and Obesity: A Comprehensive Review. Circulation. 2016; 133(2): 187–225.
 12. Martínez-González MA, Gea A, Ruiz-Canela M. The Mediterranean Diet and Cardiovascular Health. Circ Res. 2019; 124(5): 779–798.
 13. Martínez-González MA, García-Arellano A, Toledo E, et al. PREDIMED Study Investigators. A 14-item Mediterranean diet assessment tool and obesity indexes among high-risk subjects: the PREDIMED trial. PLoS One. 2012; 7(8): e43134.
 14. Lopez-Garcia E, Rodriguez-Artalejo F, Li TY, et al. The Mediterranean-style dietary pattern and mortality among men and women with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2014; 99(1): 172–180.
 15. Liyanage T, Ninomiya T, Wang A, et al. Effects of the Mediterranean Diet on Cardiovascular Outcomes-A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(8): e0159252.
 16. Weng YQ, Yao J, Guo ML, et al. Association between nut consumption and coronary heart disease: a meta-analysis. Coron Artery Dis. 2016; 27(3): 227–232.
 17. Kim Y, Keogh JB, Clifton PM, et al. Nuts and Cardio-Metabolic Disease: A Review of Meta-Analyses. Nutrients. 2018; 10(12).
 18. Ramprasath VR, Jenkins DJA, Lamarche B, et al. Consumption of a dietary portfolio of cholesterol lowering foods improves blood lipids without affecting concentrations of fat soluble compounds. Nutr J. 2014; 13: 101.
 19. Chiavaroli L, Nishi SK, Khan TA, et al. Portfolio Dietary Pattern and Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis of Controlled Trials. Prog Cardiovasc Dis. 2018; 61(1): 43–53.
 20. Farvid MS, Ding M, Pan An, et al. Dietary linoleic acid and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Circulation. 2014; 130(18): 1568–1578.
 21. Sanchez A, Mejia A, Sanchez J, et al. Diets with customary levels of fat from plant origin may reverse coronary artery disease. Med Hypotheses. 2019; 122: 103–105.
 22. Goel A, Pothineni NV, Singhal M, et al. Fish, fish oils and cardioprotection: Promise or fish tale? Int J Mol Sci. 2018; 19(12).
 23. Alfaddagh A, Elajami TK, Saleh M, et al. The effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on physical function, exercise, and joint replacement in patients with coronary artery disease: A secondary analysis of a randomized clinical trial. J Clin Lipidol. 2018; 12(4): 937–947.e2.
 24. Rimm E.B., Appel L.J., Chiuve S.E. i wsp. Seafood Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Disease: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2018;138(1):35–47.
 25. Gómez-Guzmán M, Rodríguez-Nogales A, Algieri F, et al. Potential Role of Seaweed Polyphenols in Cardiovascular-Associated Disorders. Mar Drugs. 2018; 16(8).
 26. Cardoso SM, Pereira OR, Seca AML, et al. Seaweeds as Preventive Agents for Cardiovascular Diseases: From Nutrients to Functional Foods. Mar Drugs. 2015; 13(11): 6838–6865.
 27. Admassu H, Gasmalla MA, Yang R, et al. Bioactive Peptides Derived from Seaweed Protein and Their Health Benefits: Antihypertensive, Antioxidant, and Antidiabetic Properties. J Food Sci. 2018; 83(1): 6–16.
 28. Martínez-González MA, Sánchez-Tainta A, Corella D, et al. PREDIMED Group. A provegetarian food pattern and reduction in total mortality in the Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED) study. Am J Clin Nutr. 2014; 100 Suppl 1: 320S–8S.
 29. Kahleova H, Levin S, Barnard ND. Vegetarian Dietary Patterns and Cardiovascular Disease. Prog Cardiovasc Dis. 2018; 61(1): 54–61.
 30. Wright N, Wilson L, Smith M, et al. The BROAD study: A randomised controlled trial using a whole food plant-based diet in the community for obesity, ischaemic heart disease or diabetes. Nutr Diabetes. 2017; 7(3): e256.
 31. Barbaresko J, Neuenschwander M, Schwingshackl L, et al. Dietary factors and diabetes-related health outcomes in patients with type 2 diabetes: protocol for a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. BMJ Open. 2019; 9(7): e027298.
 32. Livesey G., Taylor R., Livesey H.F. i wsp. Dietary Glycemic Index and Load and the Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Updated Meta-Analyses of Prospective Cohort Studies. Nutrients. 2019; 11(6): 1280.
 33. Vitale M, Masulli M, Calabrese I, et al. TOSCA.IT Study Group. Impact of a Mediterranean Dietary Pattern and Its Components on Cardiovascular Risk Factors, Glucose Control, and Body Weight in People with Type 2 Diabetes: A Real-Life Study. Nutrients. 2018; 10(8).
 34. American Heart Association, American College of Cardiology, Obesity Society. Reprint: 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults. J Am Pharm Assoc (2003). 2014; 54(1): e3.
 35. Ryan DH, Kahan S. Guideline Recommendations for Obesity Management. Med Clin North Am. 2018; 102(1): 49–63.
 36. Saneei P, Salehi-Abargouei A, Esmaillzadeh A, et al. Influence of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on blood pressure: a systematic review and meta-analysis on randomized controlled trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014; 24(12): 1253–1261.
 37. Yang ZQ, Yang Z, Duan ML. Dietary approach to stop hypertension diet and risk of coronary artery disease: a meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Food Sci Nutr. 2019; 70(6): 668–674.
 38. De Pergola G, D'Alessandro A. Influence of mediterranean diet on blood pressure. Nutrients. 2018; 10(11).
 39. Grundy S, Stone N, Bailey A, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. Journal of the American College of Cardiology. 2019; 73(24): e285–e350.
 40. Magriplis E, Panagiotakos D, Mitsopoulou AV, et al. Prevalence of hyperlipidaemia in adults and its relation to the Mediterranean diet: the Hellenic National Nutrition and Health Examination Survey (HNNHS). Eur J Prev Cardiol. 2019; 26(18): 1957–1967.