Obraz strony głównej czasopisma

Główna osoba kontaktowa

Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61–545 PoznańTelefon: 61 831 02 44
Fax: 61 831 02 44
E-mail: samborskiw@tlen.pl

Pomoc techniczna

Justyna Łapińska
E-mail: fr.journals@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl
Forum Reumatologiczne - Edukacja