Vol 1, No 1 (2015)

Date published: 2015-09-16

Table of Contents

open access

Słowo od Redakcji

Słowo od Redakcji

Włodzimierz Samborski

Editorial

Forum Reumatologiczne 2015;1(1).
Artykuł wstępny
Prace poglądowe

Diagnostyka i leczenie osteoporozy — zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 2015

Piotr Leszczyński, Mariusz Korkosz, Katarzyna Pawlak-Buś, Małgorzata Bykowska, Katarzyna Gruszecka, Anna Górska, Piotr Ignaczak, Tomasz Jankowski, Grażyna Kot, Maria Rell-Bakalarska

Review paper

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):12-24.

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów biologicznymi lekami modyfikującymi

Marcin Milchert, Marek Brzosko

Review paper

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):25-29.

Znaczenie kapilaroskopii w autoimmunizacyjnych chorobach tkanki łącznej

Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Adriana Polańska, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski

Review paper

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):38-42.
Przypadki kliniczne

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca skutecznie leczona rytuksymabem

Dorota Sikorska, Agata Wytyk-Nowak, Ewa Mojs, Anna Szynka, Włodzimierz Samborski

Case report

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):43-46.

Normotensyjny przełom nerkowy indukowany glikokortykosteroidami we wczesnej twardzinie układowej

Zenobia Czuszyńska, Marta Grono-Burakowska, Zbigniew Zdrojewski

Case report

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):47-52.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl