Vol 7, No 2 (2021)
Case report
Published online: 2021-07-21
Get Citation

Efektywność masażu klasycznego u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Agnieszka Krawczyk-Wasielewska1, Sara Ruskowiak1, Przemysław Keczmer1, Przemysław Daroszewski2, Włodzimierz Samborski1
DOI: 10.5603/FR.2021.0014
·
Forum Reumatologiczne 2021;7(2):86-90.
Affiliations
 1. Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

paid access

Vol 7, No 2 (2021)
Przypadki kliniczne
Published online: 2021-07-21

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta aktywnego zawodowo z rozpoznanym w 1979 roku zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, aktualnie poddanego leczeniu biologicznemu. Celem badania była ocena efektywność
masażu klasycznego u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów. U pacjenta zastosowano fizjoterapię w postaci serii 6 masaży wykonywanych w czasie 3 tygodni z 3-dniową przerwą pomiędzy zabiegami.
Do oceny postępów terapii wykorzystano wizualną skalę analogową (VAS), kwestionariusz wskaźników bólu według Laitinena, pomiar ruchomości kręgosłupa goniometrem, skale BASDAI i BASFI.
Przeprowadzona terapia doprowadziła do poprawy ruchomości poszczególnych odcinków kręgosłupa. Po terapii badany lepiej radził sobie z codziennymi czynnościami zgodnie z wynikami skal BASDAI i BASFI.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta aktywnego zawodowo z rozpoznanym w 1979 roku zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, aktualnie poddanego leczeniu biologicznemu. Celem badania była ocena efektywność
masażu klasycznego u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów. U pacjenta zastosowano fizjoterapię w postaci serii 6 masaży wykonywanych w czasie 3 tygodni z 3-dniową przerwą pomiędzy zabiegami.
Do oceny postępów terapii wykorzystano wizualną skalę analogową (VAS), kwestionariusz wskaźników bólu według Laitinena, pomiar ruchomości kręgosłupa goniometrem, skale BASDAI i BASFI.
Przeprowadzona terapia doprowadziła do poprawy ruchomości poszczególnych odcinków kręgosłupa. Po terapii badany lepiej radził sobie z codziennymi czynnościami zgodnie z wynikami skal BASDAI i BASFI.

Get Citation

Keywords

fizjoterapia; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; masaż klasyczny; BASFI; BASDAI

About this article
Title

Efektywność masażu klasycznego u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 7, No 2 (2021)

Article type

Case report

Pages

86-90

Published online

2021-07-21

DOI

10.5603/FR.2021.0014

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2021;7(2):86-90.

Keywords

fizjoterapia
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
masaż klasyczny
BASFI
BASDAI

Authors

Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Sara Ruskowiak
Przemysław Keczmer
Przemysław Daroszewski
Włodzimierz Samborski

References (10)
 1. Zborowski A. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych. Część 1. AZ, Kraków 2010.
 2. Gaździk TSz. Ortopedia i traumatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 3. Passalent LA. Physiotherapy for ankylosing spondylitis: evidence and application. Curr Opin Rheumatol. 2011; 23(2): 142–147.
 4. Dagfinrud H, Kvien TK, Hagen KB. The Cochrane review of physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis. J Rheumatol. 2005; 32(10): 1899–1906.
 5. Waters-Banker C, Dupont-Versteegden EE, Kitzman PH, et al. Investigating the mechanisms of massage efficacy: the role of mechanical immunomodulation. J Athl Train. 2014; 49(2): 266–273.
 6. Ćwirlej A, Ćwirlej A, Maciejczak A. Efekty masażu leczniczego w terapii bólów kręgosłupa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007(3): 253–257.
 7. Chunco R. Stiffness, and fatigue levels associated with ankylosing spondylitis: a case study. International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork. 2012; 4(1): 12–17.
 8. Zborowski A. Masaż klasyczny. AZ, Kraków 2008.
 9. Magiera L. Klasyczny masaż leczniczy. BIO-STYL, Kraków 2006.
 10. Romanowski M, Straburzyńska-Lupa A. Deep tissue massage and its impact on disease acticity and functional performance in patient with ankylosing spondylitis – case report. Polish Journal of Physiotherapy. 2018; 13(2): 42–47.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl