open access

Ahead of print
Prace poglądowe
Published online: 2020-09-09
Get Citation

Sekukinumab w leczeniu spondyloartropatii zapalnych

Dorota Sikorska, Włodzimierz Samborski
DOI: 10.5603/FR.2020.0014

open access

Ahead of print
Prace poglądowe
Published online: 2020-09-09

Abstract

W początkowym okresie badań nad patogenezą spondyloartropatii seronegatywnych (SpA) kluczową rolę przypisywano limfocytom Th1 oraz czynnikowi martwicy nowotworów-alfa (TNF-α, tumor necrosis factor alpha). Kolejne lata przyniosły jednak dowody na istotne znaczenie odmiennych czynników zapalnych m.in. interleukiny-17 (IL-17). Sekukinumab, który jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym neutralizującym prozapalną interleukinę-17A, jest pierwszym i obecnie jedynym zarejestrowanym lekiem biologiczny o innym niż  inhibicja TNFα mechanizmie działania, którego skuteczność w leczeniu SpA została potwierdzona w badaniach klinicznych. W niniejszej publikacji przedstawimy informacje na temat zastosowania sekukinumabu w leczeniu SpA, wraz z własnymi doświadczeniami klinicznymi.

Abstract

W początkowym okresie badań nad patogenezą spondyloartropatii seronegatywnych (SpA) kluczową rolę przypisywano limfocytom Th1 oraz czynnikowi martwicy nowotworów-alfa (TNF-α, tumor necrosis factor alpha). Kolejne lata przyniosły jednak dowody na istotne znaczenie odmiennych czynników zapalnych m.in. interleukiny-17 (IL-17). Sekukinumab, który jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym neutralizującym prozapalną interleukinę-17A, jest pierwszym i obecnie jedynym zarejestrowanym lekiem biologiczny o innym niż  inhibicja TNFα mechanizmie działania, którego skuteczność w leczeniu SpA została potwierdzona w badaniach klinicznych. W niniejszej publikacji przedstawimy informacje na temat zastosowania sekukinumabu w leczeniu SpA, wraz z własnymi doświadczeniami klinicznymi.

Get Citation

Keywords

sekukinumab; spondyloartropatie zapalne; interleukina 17

About this article
Title

Sekukinumab w leczeniu spondyloartropatii zapalnych

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Ahead of print

Published online

2020-09-09

DOI

10.5603/FR.2020.0014

Keywords

sekukinumab
spondyloartropatie zapalne
interleukina 17

Authors

Dorota Sikorska
Włodzimierz Samborski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl