Vol 6, No 3 (2020)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2020-11-19
Get Citation

Zalecenia ACR 2019 leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów a możliwości terapii w warunkach polskich

Elżbieta Smolewska, Zbigniew Żuber
DOI: 10.5603/FR.2020.0015
·
Forum Reumatologiczne 2020;6(3):105-112.

paid access

Vol 6, No 3 (2020)
Zalecenia
Published online: 2020-11-19

Abstract

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zasady leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) z uwzględnieniem koncepcji Treat to Target, czyli terapii zmierzającej do uzyskania remisji bądź, gdy jest to niemożliwe, alternatywnie niskiej aktywności choroby na podstawie opublikowanych w 2019 roku rekomendacji American College of Rheumatology (ACR). Autorzy pracy odnoszą się jednocześnie do możliwości realizacji tych zaleceń w warunkach polskich, z uwzględnieniem programu lekowego B.33 i podkreślają, że opcje terapeutyczne w MIZS powinny uwzględniać zarówno indywidualny przebieg choroby, jak i dostępne możliwości leczenia w obowiązującym w Polsce systemie prawnym i organizacyjnym.

Abstract

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zasady leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) z uwzględnieniem koncepcji Treat to Target, czyli terapii zmierzającej do uzyskania remisji bądź, gdy jest to niemożliwe, alternatywnie niskiej aktywności choroby na podstawie opublikowanych w 2019 roku rekomendacji American College of Rheumatology (ACR). Autorzy pracy odnoszą się jednocześnie do możliwości realizacji tych zaleceń w warunkach polskich, z uwzględnieniem programu lekowego B.33 i podkreślają, że opcje terapeutyczne w MIZS powinny uwzględniać zarówno indywidualny przebieg choroby, jak i dostępne możliwości leczenia w obowiązującym w Polsce systemie prawnym i organizacyjnym.

Get Citation

Keywords

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów; leczenie; rekomendacje

About this article
Title

Zalecenia ACR 2019 leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów a możliwości terapii w warunkach polskich

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 6, No 3 (2020)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

105-112

Published online

2020-11-19

DOI

10.5603/FR.2020.0015

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2020;6(3):105-112.

Keywords

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
leczenie
rekomendacje

Authors

Elżbieta Smolewska
Zbigniew Żuber

References (11)
 1. Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol. 2004; 31(2): 390–392.
 2. Ravelli A, Martini A. Juvenile idiopathic arthritis. The Lancet. 2007; 369(9563): 767–778.
 3. Smolewska E, Opoka- Winiarska V, Żuber Z. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. In: Smolewska E. ed. Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium. PZWL, Warszawa 2019: 127–138.
 4. Ravelli A, Consolaro A, Horneff G, et al. Treating juvenile idiopathic arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2018; 77(6): 819–828.
 5. Smolewska E, Żuber Z. Aktualne cele, możliwości i perspektywy leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w Polsce i na świecie. Forum Reumatologiczne. 2016; 2: 14–20.
 6. Beukelman T, Patkar NM, Saag KG, et al. 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011; 63(4): 465–482.
 7. Ringold S, Weiss PF, Beukelman T, et al. American Collge of Rheumatology, American College of Rheumatology. 2013 update of the 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: recommendations for the medical therapy of children with systemic juvenile idiopathic arthritis and tuberculosis screening among children receiving biologic medications. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013; 65(10): 1551–1563.
 8. Angeles-Han ST, Ringold S, Beukelman T, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Screening, Monitoring, and Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis-Associated Uveitis. Arthritis Rheumatol. 2019; 71(6): 864–877.
 9. Ringold S, Angeles-Han ST, Beukelman T, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Therapeutic Approaches for Non-Systemic Polyarthritis, Sacroiliitis, and Enthesitis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019; 71(6): 717–734.
 10. http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia/.
 11. Batu ED. Glucocorticoid treatment in juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol Int. 2019; 39(1): 13–27.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl