open access

Vol 5, No 4 (2019)
Case report
Published online: 2020-02-05
Get Citation

Fizjoterapia w radikulopatii szyjnej

Aleksandra Bartkowiak, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Marta Jokiel, Przemysław Daroszewski, Włodzimierz Samborski
DOI: 10.5603/FR.2019.0022
·
Forum Reumatologiczne 2019;5(4):203-208.

open access

Vol 5, No 4 (2019)
Przypadki kliniczne
Published online: 2020-02-05

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 46-letniej kobiety ze zdiagnozowaną radikulopatią szyjną C4–C6 skierowanej na 4-tygodniowy turnus rehabilitacyjny. Celem badania była ocena skuteczności fizjoterapii u pacjenta ze zdiagnozowaną radikulopatia szyjną. U pacjentki zastosowano fizjoterapię w postaci: mobilizacji drobnych stawów odcinka C, ćwiczeń izometrycznych mięśni szyi, TENS, masażu podwodnego oraz ultradźwięków.
Do oceny postępów terapii wykorzystano: skale VAS, pomiar ruchomości odcinka szyjnego taśmą centymetrową i pomiar zakres ruchu stawu ramiennego goniometrem, test dwupunktowy, badanie zaburzenia czucia temperatury ciepłą i zimną wodą, dynamometr, ISOMETER, kwestionariusz NDI.
Przeprowadzona terapia wpłynęła pozytywnie na: poziom bólu, zakres zgięcia i wyrostu szyi, siłę ścisku ręki oraz mięśni szyi i grup mięśniowych unerwionych przez segment C5 i C6. W rezultacie poprawiła się jakość życia codziennego pacjenta.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 4: 203–208

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 46-letniej kobiety ze zdiagnozowaną radikulopatią szyjną C4–C6 skierowanej na 4-tygodniowy turnus rehabilitacyjny. Celem badania była ocena skuteczności fizjoterapii u pacjenta ze zdiagnozowaną radikulopatia szyjną. U pacjentki zastosowano fizjoterapię w postaci: mobilizacji drobnych stawów odcinka C, ćwiczeń izometrycznych mięśni szyi, TENS, masażu podwodnego oraz ultradźwięków.
Do oceny postępów terapii wykorzystano: skale VAS, pomiar ruchomości odcinka szyjnego taśmą centymetrową i pomiar zakres ruchu stawu ramiennego goniometrem, test dwupunktowy, badanie zaburzenia czucia temperatury ciepłą i zimną wodą, dynamometr, ISOMETER, kwestionariusz NDI.
Przeprowadzona terapia wpłynęła pozytywnie na: poziom bólu, zakres zgięcia i wyrostu szyi, siłę ścisku ręki oraz mięśni szyi i grup mięśniowych unerwionych przez segment C5 i C6. W rezultacie poprawiła się jakość życia codziennego pacjenta.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 4: 203–208

Get Citation

Keywords

fizjoterapia; leczenie zachowawcze; ból odcinka szyjnego; radikulopatia szyjna

About this article
Title

Fizjoterapia w radikulopatii szyjnej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 5, No 4 (2019)

Article type

Case report

Pages

203-208

Published online

2020-02-05

DOI

10.5603/FR.2019.0022

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2019;5(4):203-208.

Keywords

fizjoterapia
leczenie zachowawcze
ból odcinka szyjnego
radikulopatia szyjna

Authors

Aleksandra Bartkowiak
Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Marta Jokiel
Przemysław Daroszewski
Włodzimierz Samborski

References (12)
 1. Łukaszewska M, Łukaszewski B, Nazar J, et al. Radikulopatia szyjna. Pol Prz Nauk Zdr. 2014; 38: 39S–42S.
 2. Ghasemi M, Golabchi K, Mousavi SA, et al. The value of provocative tests in diagnosis of cervical radiculopathy. J Res Med Sci. 2013; 18(Suppl 1): S35–S38.
 3. Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, et al. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976). 2003; 28(1): 52–62.
 4. Sambyal S, Kumar S. Comparison Between Nerve Mobilization And Conventional Physiotherapy In Patients With Cervical Radiculopathy. IJIRD. 2013; 2: 442S–445S.
 5. Cleland JA, Fritz JM, Whitman JM, et al. Predictors of short-term outcome in people with a clinical diagnosis of cervical radiculopathy. Phys Ther. 2007; 87(12): 1619–1632.
 6. Costello M. Treatment of a patient with cervical radiculopathy using thoracic spine thrust manipulation, soft tissue mobilization, and exercise. J Man Manip Ther. 2008; 16(3): 129–135.
 7. Goyal M, Kumar A, Sethi R. Functional Disability & Grip Strength of Cervical Radiculopathy Patients before & after Cervical Collar Use & Traditional Physiotherapy Treatment. JESP. 2012; 8: 119S–122S.
 8. Peolsson A, Söderlund A, Engquist M, et al. Physical function outcome in cervical radiculopathy patients after physiotherapy alone compared with anterior surgery followed by physiotherapy: a prospective randomized study with a 2-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 2013; 38(4): 300–307.
 9. Kuciel-Lewandowska J, Paprocka-Borowicz M, Jagudzka B, et al. BoernerE. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2012; 3(18): 194–199.
 10. Lisiński P, Jachowska A, Samborski W. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizjoterapia Polska. 2006; 39-40(6): 222–227.
 11. Demczyszak I, Wrzosek Z, Hagner W. Badania nad przydatnością elektroterapii w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa. Fizjoterapia Polska. 2005; 5(1): 25–30.
 12. Bielińska M. Ocena skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego chorych ambulatoryjnych z zespołami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, Kwart. Ortop. 2008; 2: 173–183.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl