open access

Vol 5, No 3 (2019)
Case report
Published online: 2019-09-19
Get Citation

Włóknienie zaotrzewnowe jako rzadka choroba układowa przysparzająca wielu trudności diagnostycznych — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Paweł Łukasz Przetacznik
DOI: 10.5603/FR.2019.0016
·
Forum Reumatologiczne 2019;5(3):144-148.

open access

Vol 5, No 3 (2019)
Przypadki kliniczne
Published online: 2019-09-19

Abstract

Wstęp: W pracy przedstawiono różnorodne objawy, zalecane metody diagnostyczne i sposoby leczenia
choroby Ormonda.

Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 60-letniego pacjenta, który po wielu miesiącach nieswoistych objawów ogólnych zgłosił się po raz pierwszy do szpitala z objawami napadu kolki nerkowej. Wykonano badania obrazowe (USG, CT jamy brzusznej oraz PET), uwidaczniając prawostronne wodonercze z poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego i moczowodu po stronie prawej oraz obecność tkanki włóknistej w przestrzeni zaotrzewnowej. Na postawie wywiadu, objawów klinicznych i typowego obrazu w badaniach radiologicznych rozpoznano chorobę Ormonda. Zastosowano leczenie polegające na założeniu cewnika DJ do prawego moczowodu oraz skojarzonej terapii immunosupresyjnej metyloprednizolonem i azatiopryną, co doprowadziło do szybkiej remisji choroby.

Wnioski: Choroba Ormonda ma charakter wielodyscyplinarny, a w jej diagnostyce i leczeniu pomocna jest współpraca specjalistów różnych dziedzin medycyny.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 3: 144–148

Abstract

Wstęp: W pracy przedstawiono różnorodne objawy, zalecane metody diagnostyczne i sposoby leczenia
choroby Ormonda.

Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 60-letniego pacjenta, który po wielu miesiącach nieswoistych objawów ogólnych zgłosił się po raz pierwszy do szpitala z objawami napadu kolki nerkowej. Wykonano badania obrazowe (USG, CT jamy brzusznej oraz PET), uwidaczniając prawostronne wodonercze z poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego i moczowodu po stronie prawej oraz obecność tkanki włóknistej w przestrzeni zaotrzewnowej. Na postawie wywiadu, objawów klinicznych i typowego obrazu w badaniach radiologicznych rozpoznano chorobę Ormonda. Zastosowano leczenie polegające na założeniu cewnika DJ do prawego moczowodu oraz skojarzonej terapii immunosupresyjnej metyloprednizolonem i azatiopryną, co doprowadziło do szybkiej remisji choroby.

Wnioski: Choroba Ormonda ma charakter wielodyscyplinarny, a w jej diagnostyce i leczeniu pomocna jest współpraca specjalistów różnych dziedzin medycyny.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 3: 144–148

Get Citation

Keywords

włóknienie zaostrzewnowe; choroba Ormonda; guz prostaty; glikokortykosteroidoterapia; leczenie immunosupresyjne; układowa choroba tkanki łącznej

About this article
Title

Włóknienie zaotrzewnowe jako rzadka choroba układowa przysparzająca wielu trudności diagnostycznych — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 5, No 3 (2019)

Article type

Case report

Pages

144-148

Published online

2019-09-19

DOI

10.5603/FR.2019.0016

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2019;5(3):144-148.

Keywords

włóknienie zaostrzewnowe
choroba Ormonda
guz prostaty
glikokortykosteroidoterapia
leczenie immunosupresyjne
układowa choroba tkanki łącznej

Authors

Paweł Łukasz Przetacznik

References (31)
 1. Kermani TA, Crowson CS, Achenbach SJ, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: a retrospective review of clinical presentation, treatment, and outcomes. Mayo Clin Proc. 2011; 86(4): 297–303.
 2. Li KP, Zhu J, Zhang JL, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis (RPF): clinical features of 61 cases and literature review. Clin Rheumatol. 2011; 30(5): 601–605.
 3. Khosroshahi A, Carruthers MN, Stone JH, et al. Rethinking Ormond's disease: "idiopathic" retroperitoneal fibrosis in the era of IgG4-related disease. Medicine (Baltimore). 2013; 92(2): 82–91.
 4. Naumann UK, Krayenbühl PA, Käser L, et al. [Chronic peri-aortitis: retroperitoneal fibrosis (Ormond disease), inflammatory abdominal aortic aneurysm and peri-aneurysmic retroperitoneal fibrosis]. Praxis (Bern 1994). 2007; 96(8): 271–7; quiz 278.
 5. Fujimori N, Ito T, Igarashi H, et al. Retroperitoneal fibrosis associated with immunoglobulin G4-related disease. World J Gastroenterol. 2013; 19(1): 35–41.
 6. Palmisano A, Urban ML, Corradi D, et al. Chronic periaortitis with thoracic aorta and epiaortic artery involvement: a systemic large vessel vasculitis? Rheumatology (Oxford). 2015; 54(11): 2004–2009.
 7. Kisiel B, Kruszewski R, Jurek-Urbanowska A, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: case report. Pol Arch Med Wewn. 2009; 119(10): 677–679.
 8. Vaglio A, Salvarani C, Buzio C. Retroperitoneal fibrosis. The Lancet. 2006; 367(9506): 241–251.
 9. von Bo. Retroperitoneal fibrosis. Neth J Med. 2002; 60(6): 231–242.
 10. Chiba K, Kamisawa T, Tabata T, et al. Clinical features of 10 patients with IgG4-related retroperitoneal fibrosis. Intern Med. 2013; 52(14): 1545–1551.
 11. Scheel PJ, Feeley N. Retroperitoneal fibrosis: the clinical, laboratory, and radiographic presentation. Medicine (Baltimore). 2009; 88(4): 202–207.
 12. van Bommel EFH, Jansen I, Hendriksz TR, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: prospective evaluation of incidence and clinicoradiologic presentation. Medicine (Baltimore). 2009; 88(4): 193–201.
 13. Cronin CG, Lohan DG, Blake MA, et al. Retroperitoneal fibrosis: a review of clinical features and imaging findings. AJR Am J Roentgenol. 2008; 191(2): 423–431.
 14. Goenka AH, Shah SN, Remer EM. Imaging of the retroperitoneum. Radiol Clin North Am. 2012; 50(2): 333–55, vii.
 15. Naumann UK, Krayenbühl PA, Käser L, et al. Chronic peri-aortitis: retroperitoneal fibrosis (Ormond disease), inflammatory abdominal aortic aneurysm and peri-aneurysmic retroperitoneal fibrosis. Praxis (Bern 1994). 2007; 96(8): 271–7; quiz 278.
 16. Warnatz K, Keskin AG, Uhl M, et al. Immunosuppressive treatment of chronic periaortitis: a retrospective study of 20 patients with chronic periaortitis and a review of the literature. Ann Rheum Dis. 2005; 64(6): 828–833.
 17. Jois RN, Kerrigan N, Scott DGI. Mycophenolate mofetil for maintenance of remission in idiopathic retroperitoneal fibrosis. Rheumatology (Oxford). 2007; 46(4): 717–718.
 18. van Bommel EFH, Siemes C, Hak LE, et al. Long-term renal and patient outcome in idiopathic retroperitoneal fibrosis treated with prednisone. Am J Kidney Dis. 2007; 49(5): 615–625.
 19. Neild GH, Rodriguez-Justo M, Wall C, et al. Hyper-IgG4 disease: report and characterisation of a new disease. BMC Med. 2006; 4: 23.
 20. Swartz RD. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: a review of the pathogenesis and approaches to treatment. Am J Kidney Dis. 2009; 54(3): 546–553.
 21. Cristian S, Cristian M, Cristian P, et al. Management of idiopathic retroperitoneal fibrosis from the urologist's perspective. Ther Adv Urol. 2015; 7(2): 85–99.
 22. Thomas MH, Chisholm GD. Retroperitoneal Fibrosis Associated with Malignant Disease. British Journal of Cancer. 1973; 28(5): 453–458.
 23. Amis ES. Retroperitoneal fibrosis. AJR Am J Roentgenol. 1991; 157: 321–329.
 24. Brandt AS, Kamper L, Kukuk S, et al. Associated Findings and Complications of Retroperitoneal Fibrosis in 204 Patients: Results of a Urological Registry. Journal of Urology. 2011; 185(2): 526–531.
 25. Polish Gynecological Society. Polish Gynecological Society-Ultrasound Section Guidelines on ultrasound screening in gynecology-2015. Ginekol Pol. 2015; 86(8): 635–639.
 26. Scheel PJ, Feeley N. Retroperitoneal fibrosis: the clinical, laboratory, and radiographic presentation. Medicine (Baltimore). 2009; 88(4): 202–207.
 27. Fujimori N, Ito T, Igarashi H, et al. Retroperitoneal fibrosis associated with immunoglobulin G4-related disease. World J Gastroenterol. 2013; 19(1): 35–41.
 28. Grygiel-Górniak B, Puszczewicz M. Choroby IgG4-zależne - nowe spojrzenie w reumatologii. Reumatologia. 2013; 51: 284–292.
 29. Vogt B, Meier P, Burnier M. Retroperitoneal fibrosis, M. Ormond, periaoartitis, ...?. Ther Umsch. 2008; 65(5): 265–268.
 30. Runowska M, Majewski D, Puszczewicz M. Retroperitoneal fibrosis - the state-of-the-art. Reumatologia. 2016; 54(5): 256–263.
 31. Vaglio A, Maritati F. Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis. J Am Soc Nephrol. 2016; 27(7): 1880–1889.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl