open access

Vol 5, No 1 (2019)
Research paper
Published online: 2019-04-04
Get Citation

Doświadczenia własne w zastosowaniu tocilizumabu w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Tomasz Dziewit, Magdalena Kopeć-Mędrek, Eugeniusz J. Kucharz
DOI: 10.5603/FR.2019.0002
·
Forum Reumatologiczne 2019;5(1):8-13.

open access

Vol 5, No 1 (2019)
Prace oryginalne
Published online: 2019-04-04

Abstract

Wstęp: Praca stanowi podsumowanie doświadczeń w leczeniu tocilizumabem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, pacjentów Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2012–2019.
Materiał i metody: Ogółem leczeniem tym lekiem objęto około 70 chorych, z czego obecnie ponad 50 jest leczonych aktywnie. Większość pacjentów otrzymuje tocilizumab w tak zwanej drugiej linii leczenia po niepowodzeniu inhibitorów TNF-alfa.
Wyniki: U wszystkich chorych uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie po pierwszych 90 dniach stosowania leku. Niska aktywność choroby bądź remisja utrzymywały się przez cały okres leczenia niezależnie od stosowania leku łącznie z metotrekastem czy stosowania go w monoterapii. Leczenie przebiega z małą liczbą przypadków działań niepożądanych.
Wnioski: Doświadczenia własne uzyskane z badania stosunkowo małej liczby chorych, ale odzwierciedlające praktykę lekarską (tzw. real world data) są zgodne z wynikami badań klinicznych i potwierdzają, że tocilizumab, rekombinowane humanizowane
przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi interleukiny 6 jest lekiem o udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie leczenia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 1: 8–13

Abstract

Wstęp: Praca stanowi podsumowanie doświadczeń w leczeniu tocilizumabem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, pacjentów Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2012–2019.
Materiał i metody: Ogółem leczeniem tym lekiem objęto około 70 chorych, z czego obecnie ponad 50 jest leczonych aktywnie. Większość pacjentów otrzymuje tocilizumab w tak zwanej drugiej linii leczenia po niepowodzeniu inhibitorów TNF-alfa.
Wyniki: U wszystkich chorych uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie po pierwszych 90 dniach stosowania leku. Niska aktywność choroby bądź remisja utrzymywały się przez cały okres leczenia niezależnie od stosowania leku łącznie z metotrekastem czy stosowania go w monoterapii. Leczenie przebiega z małą liczbą przypadków działań niepożądanych.
Wnioski: Doświadczenia własne uzyskane z badania stosunkowo małej liczby chorych, ale odzwierciedlające praktykę lekarską (tzw. real world data) są zgodne z wynikami badań klinicznych i potwierdzają, że tocilizumab, rekombinowane humanizowane
przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi interleukiny 6 jest lekiem o udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie leczenia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 1: 8–13

Get Citation

Keywords

reumatoidalne zapalenie stawów; tocilizumab; leczenie

About this article
Title

Doświadczenia własne w zastosowaniu tocilizumabu w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 5, No 1 (2019)

Article type

Research paper

Pages

8-13

Published online

2019-04-04

DOI

10.5603/FR.2019.0002

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2019;5(1):8-13.

Keywords

reumatoidalne zapalenie stawów
tocilizumab
leczenie

Authors

Tomasz Dziewit
Magdalena Kopeć-Mędrek
Eugeniusz J. Kucharz

References (10)
  1. Scott LJ. Tocilizumab: A Review in Rheumatoid Arthritis. Drugs. 2017; 77(17): 1865–1879.
  2. Mihara M, Kasutani K, Okazaki M, et al. Tocilizumab inhibits signal transduction mediated by both mIL-6R and sIL-6R, but not by the receptors of other members of IL-6 cytokine family. Int Immunopharmacol. 2005; 5(12): 1731–1740.
  3. Jones G, Wallace T, McIntosh M, et al. Five-year Efficacy and Safety of Tocilizumab Monotherapy in Patients with Rheumatoid Arthritis Who Were Methotrexate- and Biologic-naive or Free of Methotrexate for 6 Months: the AMBITION Study. The Journal of Rheumatology. 2016; 44(2): 142–146.
  4. Genovese MC, Rubbert-Roth A, Smolen JS, et al. Longterm safety and efficacy of tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis: a cumulative analysis of up to 4.6 years of exposure. J Rheumatol. 2013; 40(6): 768–780.
  5. Atsumi T, Fujio K, Yamaoka K, et al. Safety and effectiveness of subcutaneous tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis in a real-world clinical setting. Mod Rheumatol. 2018; 28(5): 780–788.
  6. Nakashima Y, Kondo M, Miyahara H, et al. Drug delivery options to increase patient adherence and satisfaction in the management of rheumatoid arthritis -- focus on subcutaneous tocilizumab. Drug Des Devel Ther. 2014; 8: 913–919.
  7. Abdallah H, Hsu JC, Lu P, et al. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Analysis of Subcutaneous Tocilizumab in Patients With Rheumatoid Arthritis From 2 Randomized, Controlled Trials: SUMMACTA and BREVACTA. J Clin Pharmacol. 2017; 57(4): 459–468.
  8. McLaughlin M, Östör A. Safety of subcutaneous versus intravenous tocilizumab in combination with traditional disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis. Expert Opin Drug Saf. 2015; 14(3): 429–437.
  9. Kremer JM, Rigby W, Singer NG, et al. Sustained response following discontinuation of methotrexate inpatients with rheumatoid arthritis treaed with subcutaneous tocilizumab: results from a randomized, controlled trial. Arthritis rheumatol. 2018; 70: 1200–1208.
  10. Yun H, Xie F, Beyl RN, et al. Risk of Hypersensitivity to Biologic Agents Among Medicare Patients With Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017; 69(10): 1526–1534.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl