open access

Vol 5, No 1 (2019)
Review paper
Published online: 2019-04-04
Get Citation

Fotofereza pozaustrojowa w leczeniu chorych na twardzinę układową

Aleksandra Zoń-Giebel, Tomasz Czerw
DOI: 10.5603/FR.2019.0004
·
Forum Reumatologiczne 2019;5(1):27-32.

open access

Vol 5, No 1 (2019)
Prace poglądowe
Published online: 2019-04-04

Abstract

Fotofereza pozaustrojowa (ECP) jest formą terapii komórkowej o działaniu immunomodulującym. Polega na separacji leukocytów z krwi obwodowej, ich aktywacja za pomocą metoksalenu, a następnie naświetleniu promieniowaniem UVA i reinfuzji do krwiobiegu. Fotofereza pozaustrojowa znajduje zastosowanie w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych oraz w leczeniu chłoniaków skórnych. Jej skuteczność opisano też jednak w odniesieniu do wielu chorób autoimmunologicznych, w tym twardziny układowej (SSc). W niniejszej pracy przedstawiono metodologię ECP, mechanizmy działania, a także doświadczenia kliniczne u chorych na SSc, obejmujące
trzy prospektywne badania randomizowane oraz siedem prospektywnych lub retrospektywnych analiz bez grupy porównawczej. Wskazują one, że poprawę w zakresie zmian skórnych można uzyskać u ponad połowy chorych. Metoda cechuje się dobrą tolerancją i może stanowić opcję, zwłaszcza dla chorych bez zajęcia narządów wewnętrznych.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 1: 27–32

Abstract

Fotofereza pozaustrojowa (ECP) jest formą terapii komórkowej o działaniu immunomodulującym. Polega na separacji leukocytów z krwi obwodowej, ich aktywacja za pomocą metoksalenu, a następnie naświetleniu promieniowaniem UVA i reinfuzji do krwiobiegu. Fotofereza pozaustrojowa znajduje zastosowanie w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych oraz w leczeniu chłoniaków skórnych. Jej skuteczność opisano też jednak w odniesieniu do wielu chorób autoimmunologicznych, w tym twardziny układowej (SSc). W niniejszej pracy przedstawiono metodologię ECP, mechanizmy działania, a także doświadczenia kliniczne u chorych na SSc, obejmujące
trzy prospektywne badania randomizowane oraz siedem prospektywnych lub retrospektywnych analiz bez grupy porównawczej. Wskazują one, że poprawę w zakresie zmian skórnych można uzyskać u ponad połowy chorych. Metoda cechuje się dobrą tolerancją i może stanowić opcję, zwłaszcza dla chorych bez zajęcia narządów wewnętrznych.

Forum Reumatol. 2019, tom 5, nr 1: 27–32

Get Citation

Keywords

fotofereza pozaustrojowa; twardzina układowa; skuteczność

About this article
Title

Fotofereza pozaustrojowa w leczeniu chorych na twardzinę układową

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 5, No 1 (2019)

Article type

Review paper

Pages

27-32

Published online

2019-04-04

DOI

10.5603/FR.2019.0004

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2019;5(1):27-32.

Keywords

fotofereza pozaustrojowa
twardzina układowa
skuteczność

Authors

Aleksandra Zoń-Giebel
Tomasz Czerw

References (30)
 1. Barnes J, Mayes MD. Epidemiology of systemic sclerosis: incidence, prevalence, survival, risk factors, malignancy, and environmental triggers. Curr Opin Rheumatol. 2012; 24(2): 165–170.
 2. Fernández-Codina A, Walker KM, Pope JE, et al. Scleroderma Algorithm Group. Treatment Algorithms for Systemic Sclerosis According to Experts. Arthritis Rheumatol. 2018; 70(11): 1820–1828.
 3. Couriel DR, Hosing C, Saliba R, et al. Extracorporeal photochemotherapy for the treatment of steroid-resistant chronic GVHD. Blood. 2006; 107(8): 3074–3080.
 4. Kuzmina Z, Stroncek D, Pavletic SZ. Extracorporeal photopheresis as a therapy for autoimmune diseases. J Clin Apher. 2015; 30(4): 224–237.
 5. Zhou XA, Choi J. Photopheresis: Advances and Use in Systemic Sclerosis. Curr Rheumatol Rep. 2017; 19(6): 31.
 6. Klassen J. The role of photopheresis in the treatment of graft-versus-host disease. Curr Oncol. 2010; 17(2): 55–58.
 7. Szodoray P, Papp G, Nakken B, et al. The molecular and clinical rationale of extracorporeal photochemotherapy in autoimmune diseases, malignancies and transplantation. Autoimmun Rev. 2010; 9(6): 459–464.
 8. Lemke G, Rothlin CV. Immunobiology of the TAM receptors. Nat Rev Immunol. 2008; 8(5): 327–336.
 9. Lemke G, Burstyn-Cohen T. TAM receptors and the clearance of apoptotic cells. Ann N Y Acad Sci. 2010; 1209: 23–29.
 10. Xia CQ, Campbell KA, Clare-Salzler MJ. Extracorporeal photopheresis-induced immune tolerance: a focus on modulation of antigen-presenting cells and induction of regulatory T cells by apoptotic cells. Curr Opin Organ Transplant. 2009; 14(4): 338–343.
 11. Berger C, Hoffmann K, Vasquez JG, et al. Rapid generation of maturationally synchronized human dendritic cells: contribution to the clinical efficacy of extracorporeal photochemotherapy. Blood. 2010; 116(23): 4838–4847.
 12. Li H, Shi B. Tolerogenic dendritic cells and their applications in transplantation. Cell Mol Immunol. 2015; 12(1): 24–30.
 13. Biagi E, Di Biaso I, Leoni V, et al. Extracorporeal photochemotherapy is accompanied by increasing levels of circulating CD4+CD25+GITR+Foxp3+CD62L+ functional regulatory T-cells in patients with graft-versus-host disease. Transplantation. 2007; 84(1): 31–39.
 14. George JF, Gooden CW, Guo L, et al. Role for CD4(+)CD25(+) T cells in inhibition of graft rejection by extracorporeal photopheresis. J Heart Lung Transplant. 2008; 27(6): 616–622.
 15. Meloni F, Cascina A, Miserere S, et al. Peripheral CD4(+)CD25(+) TREG cell counts and the response to extracorporeal photopheresis in lung transplant recipients. Transplant Proc. 2007; 39(1): 213–217.
 16. Papp G, Horvath IF, Gyimesi E, et al. The assessment of immune-regulatory effects of extracorporeal photopheresis in systemic sclerosis: a long-term follow-up study. Immunol Res. 2016; 64(2): 404–411.
 17. Knobler R, Berlin G, Calzavara-Pinton P, et al. Guidelines on the use of extracorporeal photopheresis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014; 28 Suppl 1: 1–37.
 18. Wolff D, Schleuning M, von Harsdorf S, et al. Consensus Conference on Clinical Practice in Chronic GVHD: Second-Line Treatment of Chronic Graft-versus-Host Disease. Biol Blood Marrow Transplant. 2011; 17(1): 1–17.
 19. UVADEX. Full Prescribing Information. http://www.therakos.co.uk/full-prescribing -information. (8.12.2018).
 20. Rook AH, Freundlich B, Jegasothy BV, et al. Treatment of systemic sclerosis with extracorporeal photochemotherapy. Results of a multicenter trial. Arch Dermatol. 1992; 128(3): 337–346.
 21. Enomoto D, Mekkes J, Bossuyt P, et al. Treatment of patients with systemic sclerosis with extracorporeal photochemotherapy (photopheresis). Journal of the American Academy of Dermatology. 1999; 41(6): 915–922.
 22. Knobler RM, French LE, Kim Y, et al. Systemic Sclerosis Study Group. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of photopheresis in systemic sclerosis. J Am Acad Dermatol. 2006; 54(5): 793–799.
 23. Di Spaltro FX, Cottrill C, Cahill C, et al. Extracorporeal photochemotherapy in progressive systemic sclerosis. Int J Dermatol. 1993; 32(6): 417–421.
 24. Cribier B, Faradji T, Le Coz C, et al. Extracorporeal photochemotherapy in systemic sclerosis and severe morphea. Dermatology. 1995; 191(1): 25–31.
 25. Fimiani M, Rubegni P, Flori ML, et al. Three cases of progressive systemic sclerosis treated with extracorporeal photochemotherapy. Arch Dermatol Res. 1997; 289(2): 120–122.
 26. Krasagakis K, Dippel E, Ramaker J, et al. Management of severe scleroderma with long-term extracorporeal photopheresis. Dermatology. 1998; 196(3): 309–315.
 27. Muellegger RR, Hofer A, Salmhofer W, et al. Extended extracorporeal photochemotherapy with extracorporeal administration of 8-methoxypsoralen in systemic sclerosis. An Austrian single-center study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2000; 16(5): 216–223.
 28. Papp G, Horvath IF, Gyimesi E, et al. Immunomodulatory effects of extracorporeal photochemotherapy in systemic sclerosis. Clin Immunol. 2012; 142(2): 150–159.
 29. Reich S, Gambichler T, Altmeyer P, et al. Extracorporeal photopheresis in systemic sclerosis: effects on organ involvement? J Am Acad Dermatol. 2007; 56(2): 348–349.
 30. Schwartz J, Winters JL, Padmanabhan A, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: the sixth special issue. J Clin Apher. 2013; 28(3): 145–284.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl