open access

Vol 4, No 4 (2018)
Review paper
Published online: 2019-02-12
Get Citation

Sarkoidoza – choroba wielonarządowa

Zbigniew Zdrojewski, Karol Wierzba
DOI: 10.5603/FR.2018.0011
·
Forum Reumatologiczne 2018;4(4):225-230.

open access

Vol 4, No 4 (2018)
Prace poglądowe
Published online: 2019-02-12

Abstract

Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, która charakteryzuje się obecnością nieserowaciejącej ziarniny w zajętych procesem chorobowym narządach. Typowo dotyczy młodych dorosłych osób. Jakkolwiek zajęte mogą być wszystkie narządy, to choroba często dotyczy jednego lub więcej z trzech następujących nieprawidłowości: obustronnej wnękowej limfoadenopatii, nacieków w płucach, zmian skórnch i/lub uszkodzenia oka. Choroba mięśni, stawów i kości jest rzadszym problemem, jednak w ostrej fazie choroby ma istotne znaczenie kliniczne. Występuje wówczas ostre zapalenie stawów, limfadenopatia wnękowa i/lub rumień guzowaty. Może również występować przewlekłe zapalenie stawów i inne mięśniowo-szkieletowe manifestacje. W pracy omówiono najczęstsze manifestacje kliniczne sarkoidozy i ich leczenie.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 225–230

Abstract

Sarkoidoza jest wielonarządową chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, która charakteryzuje się obecnością nieserowaciejącej ziarniny w zajętych procesem chorobowym narządach. Typowo dotyczy młodych dorosłych osób. Jakkolwiek zajęte mogą być wszystkie narządy, to choroba często dotyczy jednego lub więcej z trzech następujących nieprawidłowości: obustronnej wnękowej limfoadenopatii, nacieków w płucach, zmian skórnch i/lub uszkodzenia oka. Choroba mięśni, stawów i kości jest rzadszym problemem, jednak w ostrej fazie choroby ma istotne znaczenie kliniczne. Występuje wówczas ostre zapalenie stawów, limfadenopatia wnękowa i/lub rumień guzowaty. Może również występować przewlekłe zapalenie stawów i inne mięśniowo-szkieletowe manifestacje. W pracy omówiono najczęstsze manifestacje kliniczne sarkoidozy i ich leczenie.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 225–230

Get Citation

Keywords

sarkoidoza; manifestacje kliniczne; leczenie

About this article
Title

Sarkoidoza – choroba wielonarządowa

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 4 (2018)

Article type

Review paper

Pages

225-230

Published online

2019-02-12

DOI

10.5603/FR.2018.0011

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(4):225-230.

Keywords

sarkoidoza
manifestacje kliniczne
leczenie

Authors

Zbigniew Zdrojewski
Karol Wierzba

References (28)
 1. Dubaniewicz A. Diagnostyczny algorytm postępowania w sarkoidozie płucnej i pozapłucnej. Pol. Merkuriusz Lek. 2018; 44(261): 101–109.
 2. Suzuki Y, Uchida K, Takemura T, et al. Propionibacterium acnes-derived insoluble immune complexes in sinus macrophages of lymph nodes affected by sarcoidosis. PLoS One. 2018; 13(2): e0192408.
 3. Fang C, Huang H, Xu Z. Immunological Evidence for the Role of Mycobacteria in Sarcoidosis: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(8): e0154716.
 4. Dubaniewicz A. Teoria Danger jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników środowiskowych i autoimmunizacji. Pol. Merkuriusz Lek. 2018; 44(261): 97–100.
 5. Mortaz E, Rezayat F, Amani D, et al. The Roles of T Helper 1, T Helper 17 and Regulatory T Cells in the Pathogenesis of Sarcoidosis. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2016; 15(4): 334–339.
 6. Thi Hong Nguyen C, Kambe N, Kishimoto I, et al. Serum soluble interleukin-2 receptor level is more sensitive than angiotensin-converting enzyme or lysozyme for diagnosis of sarcoidosis and may be a marker of multiple organ involvement. J Dermatol. 2017; 44(7): 789–797.
 7. Monast CS, Li K, Judson MA, et al. Sarcoidosis extent relates to molecular variability. Clin Exp Immunol. 2017; 188(3): 444–454.
 8. Ungprasert P, Crowson CS, Matteson EL. Epidemiology and clinical characteristics of sarcoidosis: an update from a population-based cohort study from Olmsted County, Minnesota. Reumatismo. 2017; 69(1): 16–22.
 9. Ungprasert P, Crowson CS, Achenbach SJ, et al. Hospitalization Among Patients with Sarcoidosis: A Population-Based Cohort Study 1987-2015. Lung. 2017; 195(4): 411–418.
 10. Płusz T. Postępy w różnicowaniu i leczeniu chorych na sarkoidozę. Pol. Merkuriusz Lek. 2018; 44(261): 135–138.
 11. Szczerkowska-Dobosz A, Stawczyk-Macieja M, Purzycka-Bohdan D, et al. Sarkoidoza skóry – wielki naśladowca. Pol. Merkuriusz Lek. 2018; 44(261): 142–146.
 12. Mizuno K, Nguyen CT, Ueda-Hayakawa I, et al. Annular lesions of cutaneous sarcoidosis with granulomatous vasculitis. J Cutan Pathol. 2017; 44(5): 494–496.
 13. Błasińska-Przerwa K, Soszka AK, Jędrych M, et al. Diagnostic Difficulties in Bone Sarcoidosis Imaging. A Cases Study. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2017; 19(2): 183–189.
 14. Makis W, Palayew M, Rush C, et al. Disseminated Multi-system Sarcoidosis Mimicking Metastases on F-FDG PET/CT. Mol Imaging Radionucl Ther. 2018; 27(2): 91–95.
 15. Bechman K, Christidis D, Walsh S, et al. A review of the musculoskeletal manifestations of sarcoidosis. Rheumatology (Oxford). 2018; 57(5): 777–783.
 16. Saltman AP, Kuriya B. Löfgren syndrome in acute sarcoidosis. CMAJ. 2017; 189(39): E1230.
 17. Ungprasert P, Crowson CS, Matteson EL. Risk of fragility fracture among patients with sarcoidosis: a population-based study 1976-2013. Osteoporos Int. 2017; 28(6): 1875–1879.
 18. Lee S, Lee InS, Mok J, et al. Muscular sarcoidosis involving the chest and abdominal walls: case report with MR imaging. Skeletal Radiol. 2018; 47(3): 407–411.
 19. Asakawa N, Uchida K, Sakakibara M, et al. Immunohistochemical identification of Propionibacterium acnes in granuloma and inflammatory cells of myocardial tissues obtained from cardiac sarcoidosis patients. PLoS One. 2017; 12(7): e0179980.
 20. Dudziak M, Jankowska H, Dorniak K. Sarkoidoza serca: diagnostyka, leczenie i monitorowanie. Pol. Merkuriusz Lek. 2018; 44(261): 124–129.
 21. Błaut-Jurkowska J, Kuźnica-Wiatr M, Żygadło A. Electrokardiographic abnormalities in patients with pulmonary sarcoidosis. J. Rare Cardiovasc. Dis. 2017; 3(3): 81–85.
 22. Skowasch D, Ringquist S, Nickenig G, et al. Management of sudden cardiac death in cardiac sarcoidosis using the wearable cardioverter defibrillator. PLoS One. 2018; 13(3): e0194496.
 23. Brown ST, Brett I, Almenoff PL, et al. ACCESS Research Group. Design of a case control etiologic study of sarcoidosis (ACCESS). ACCESS Research Group. J Clin Epidemiol. 1999; 52(12): 1173–1186.
 24. Judson MA, Costabel U, Drent M, et al. The WASOG Sarcoidosis Organ Assessment Instrument: An update of a previous clinical tool. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2014; 31(1): 19–27.
 25. Markevitz N, Epstein Shochet G, Levi Y, et al. Sarcoidosis in Israel: Clinical Outcome Status, Organ Involvement, and Long-Term Follow-Up. Lung. 2017; 195(4): 419–424.
 26. Hebel R, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A. Neurosarkoidoza – diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie. Pol. Merkuriusz Lek. 2018; 44(261): 130–134.
 27. Kempisty A, Lewandowska A, Kuś J. Zaburzenia gospodarki wapniowej a suplementacja witaminy D u chorych na sarkoidoz. Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.). 2018; XLIV(261): 147–149.
 28. Wieliczko M, Kępska M. Zmiany w nerkach w sarkoidozie. Terapia. 2016; 24(6 z. 1): 7–10.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl