open access

Vol 4, No 4 (2018)
Case report
Published online: 2019-02-12
Get Citation

Objaw Raynauda – nie zawsze choroba reumatologiczna

Anna Bazela-Zadura, Marianna Mazurek- Ciuba
DOI: 10.5603/FR.2018.0014
·
Forum Reumatologiczne 2018;4(4):243-247.

open access

Vol 4, No 4 (2018)
Przypadki kliniczne
Published online: 2019-02-12

Abstract

Objaw Raynauda to zaburzenie naczynioruchowe o charakterze napadowym, charakteryzujące się fazowością, o etiologii pierwotnej bądź wtórnej. Nie jest patognomoniczny dla rozpoznania chorób o podłożu autoimmunologicznym, lecz może im towarzyszyć, często wymaga analizy interdyscyplinarnej. W każdym przypadku wskazana jest wnikliwa ocena objawów występujących u pacjenta powiązana ze szczegółową anamnezą umożliwiająca postawienie prawidłowego rozpoznania.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 243–247

Abstract

Objaw Raynauda to zaburzenie naczynioruchowe o charakterze napadowym, charakteryzujące się fazowością, o etiologii pierwotnej bądź wtórnej. Nie jest patognomoniczny dla rozpoznania chorób o podłożu autoimmunologicznym, lecz może im towarzyszyć, często wymaga analizy interdyscyplinarnej. W każdym przypadku wskazana jest wnikliwa ocena objawów występujących u pacjenta powiązana ze szczegółową anamnezą umożliwiająca postawienie prawidłowego rozpoznania.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 243–247

Get Citation

Keywords

objaw Raynauda; pierwotny; wtórny; choroba Devica; przeciwciała przeciw akwaporynie 4

About this article
Title

Objaw Raynauda – nie zawsze choroba reumatologiczna

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 4 (2018)

Article type

Case report

Pages

243-247

Published online

2019-02-12

DOI

10.5603/FR.2018.0014

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(4):243-247.

Keywords

objaw Raynauda
pierwotny
wtórny
choroba Devica
przeciwciała przeciw akwaporynie 4

Authors

Anna Bazela-Zadura
Marianna Mazurek- Ciuba

References (5)
  1. Puszczewicz M. Wielka Interna Reumatologia. Med. Trib. Pol., Warszawa 2010: 66-72, 409-419.
  2. Jeka S, Opoka-Winiarska V. Atlas praktycznej kapilaroskopii w reumatologii. PTR, Warszawa 2017: 51–56.
  3. Zimmermann-Górska I. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna , Kraków 2018: 2005–2013.
  4. Zimmermann-Górska I. Reumatologia Kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 897–903.
  5. Gospodarczyk-Szot K, Nojszewska M, Podlecka-Piętowska A, et al. Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia Devica (NMO) oraz choroby ze spektrum NMO. Polski Przegląd Neurologiczny. 2016; 12(4): 196–205.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl