open access

Vol 4, No 3 (2018)
Review paper
Published online: 2018-10-26
Get Citation

NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru

Włodzimierz Samborski, Dorota Sikorska, Arkadiusz Niklas, Krzysztof J. Filipiak, Jacek Kaczmarczyk, Agnieszka Dobrowolska, Andrzej Tykarski
DOI: 10.5603/FR.2018.0001
·
Forum Reumatologiczne 2018;4(3):143-151.

open access

Vol 4, No 3 (2018)
Prace poglądowe
Published online: 2018-10-26

Abstract

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wykazują wysoką skuteczność w terapii przeciwzapalnej i przeciwbólowej. Leki tej grupy są obarczone dość licznymi działaniami niepożądanymi, często również poważnymi. Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe NLPZ związane jest z blokowaniem cyklooksygenaz. Mechanizm ten stanowi również podstawę występowania większości działań niepożądanych NLPZ. Co roku uaktualniamy opracowany algorytmu wyboru NLPZ, w zależności od ryzyka rozwoju powikłań związanych z lekami tej grupy, w indywidualnych przypadkach. Obecna wersja — obok uwzględnionych wcześniej zagadnień: wyników badania PRECISION, tak zwanej koncepcji NLPZ „złotego środka” oraz wiedzy na temat interakcji pomiędzy niektórymi NLPZ a kwasem acetylosalicylowym stosowanym kardioprotekcyjnie — bierze pod uwagę opracowanie grupy ekspertów na temat jednego z nowoczesnych NLPZ, aceklofenaku, i przedstawia algorytm wyboru NLPZ w zależności od indywidualnego ryzyka gastroenterologicznego i sercowo-naczyniowego. Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 3: 143–151

Abstract

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wykazują wysoką skuteczność w terapii przeciwzapalnej i przeciwbólowej. Leki tej grupy są obarczone dość licznymi działaniami niepożądanymi, często również poważnymi. Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe NLPZ związane jest z blokowaniem cyklooksygenaz. Mechanizm ten stanowi również podstawę występowania większości działań niepożądanych NLPZ. Co roku uaktualniamy opracowany algorytmu wyboru NLPZ, w zależności od ryzyka rozwoju powikłań związanych z lekami tej grupy, w indywidualnych przypadkach. Obecna wersja — obok uwzględnionych wcześniej zagadnień: wyników badania PRECISION, tak zwanej koncepcji NLPZ „złotego środka” oraz wiedzy na temat interakcji pomiędzy niektórymi NLPZ a kwasem acetylosalicylowym stosowanym kardioprotekcyjnie — bierze pod uwagę opracowanie grupy ekspertów na temat jednego z nowoczesnych NLPZ, aceklofenaku, i przedstawia algorytm wyboru NLPZ w zależności od indywidualnego ryzyka gastroenterologicznego i sercowo-naczyniowego. Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 3: 143–151

Get Citation

Keywords

niesteroidowe leki przeciwzapalne, powikłania gastroenterologiczne, powikłania sercowo-naczyniowe

About this article
Title

NLPZ a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 3 (2018)

Article type

Review paper

Pages

143-151

Published online

2018-10-26

DOI

10.5603/FR.2018.0001

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(3):143-151.

Keywords

niesteroidowe leki przeciwzapalne
powikłania gastroenterologiczne
powikłania sercowo-naczyniowe

Authors

Włodzimierz Samborski
Dorota Sikorska
Arkadiusz Niklas
Krzysztof J. Filipiak
Jacek Kaczmarczyk
Agnieszka Dobrowolska
Andrzej Tykarski

References (25)
 1. Samborski W, Niklas A, Filipiak KJ, et al. Niesteroidowe leki przeciwzapalne a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru. Varia Medica. 2018; 2(2): 116–124.
 2. Filipiak KJ, Niewada M. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w praktyce kardiologicznej. In: Kucharz EJ. ed. Zasady postępowania dotyczące leczenia NLPZ. Komunikacja reumatolog-pacjent-lekarz rodzinny. ER Medical, Warszawa 2014.
 3. Farkouh ME, Greenberg BP. An evidence-based review of the cardiovascular risks of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Am J Cardiol. 2009; 103(9): 1227–1237.
 4. Filipiak KJ. koksyby, celekoksyb — czy kardiolodzy są wyznawcami „odpowiedzialności zbiorowej”? Choroby Serca i Naczyń. 2012; 9: 135–136.
 5. Friedewald VE, Bennett JS, Christo JP, et al. AJC Editor's consensus: Selective and nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cardiovascular risk. Am J Cardiol. 2010; 106(6): 873–884.
 6. Johnson AG, Nguyen TV, Day RO. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? A meta-analysis. Ann Intern Med. 1994; 121(4): 289–300.
 7. Whelton A, White WB, Bello AE, et al. SUCCESS-VII Investigators. Effects of celecoxib and rofecoxib on blood pressure and edema in patients > or =65 years of age with systemic hypertension and osteoarthritis. Am J Cardiol. 2002; 90(9): 959–963.
 8. Krum H, Swergold G, Curtis SP, et al. Factors associated with blood pressure changes in patients receiving diclofenac or etoricoxib: results from the MEDAL study. J Hypertens. 2009; 27(4): 886–893.
 9. Zanchetti A, Hansson L, Leonetti G, et al. Low-dose aspirin does not interfere with the blood pressure-lowering effects of antihypertensive therapy. Journal of Hypertension. 2002; 20(5): 1015–1022.
 10. Fogari R, Zoppi A, Carretta R, et al. Italian Collaborative Study Group. Effect of indomethacin on the antihypertensive efficacy of valsartan and lisinopril: a multicentre study. J Hypertens. 2002; 20(5): 1007–1014.
 11. Morgan TO, Anderson A, Bertram D. Effect of indomethacin on blood pressure in elderly people with essential hypertension well controlled on amlodipine or enalapril. Am J Hypertens. 2000; 13(11): 1161–1167.
 12. Narumiya S, Sugimoto Y, Ushikubi F. Prostanoid receptors: structures, properties, and functions. Physiol Rev. 1999; 79(4): 1193–1226.
 13. Catella-Lawson F, McAdam B, Morrison BW, et al. Effects of specific inhibition of cyclooxygenase-2 on sodium balance, hemodynamics, and vasoactive eicosanoids. J Pharmacol Exp Ther. 1999; 289(2): 735–741.
 14. Rahman M. The Role of the Cytochrome P450-Dependent Metabolites of Arachidonic Acid in Blood Pressure Regulation and Renal Function A Review. Am J Hypertens. 1997; 10(3): 356–365.
 15. Laporte JR, Ibanez L, Vidal X, et al. Upper Gastrointestinal Bleeding Associated with the Use of NSAIDs. Drug Safety. 2004; 27(6): 411–420.
 16. Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013; 382(9894): 769–779.
 17. Burmester G, Lanas A, Biasucci L, et al. The appropriate use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in rheumatic disease: opinions of a multidisciplinary European expert panel. Ann Rheum Dis. 2011; 70(5): 818–822.
 18. Antman EM, Bennett JS, Daugherty A, et al. American Heart Association. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs: an update for clinicians: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2007; 115(12): 1634–1642.
 19. Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B, et al. Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (SOS) Project. Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf. 2012; 35(12): 1127–1146.
 20. Wiland P, Kucharz E, Majdan M. Aceklofenak — niesteroidowy lek przeciwzapalny nowej generacji w praktyce lekarza reumatologa i lekarza POZ. Konsensus lekarzy specjalistów. Reumatologia News. 2017; 2(4): 255–262.
 21. Sikorska D, Samborski W. Zastosowanie aceklofenaku w leczeniu chorób reumatycznych. Forum Reumatol. 2017; 3: 29–34.
 22. Arfè A, Scotti L, Varas-Lorenzo C, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in four European countries: nested case-control study. BMJ. 2016; 221(10): 632–632.
 23. Gargiulo G, Capodanno D, Longo G, et al. Updates on NSAIDs in patients with and without coronary artery disease: pitfalls, interactions and cardiovascular outcomes. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2014; 12(10): 1185–1203.
 24. Hohlfeld T, Saxena A, Schrör K. High on treatment platelet reactivity against aspirin by non-steroidal anti-inflammatory drugs--pharmacological mechanisms and clinical relevance. Thromb Haemost. 2013; 109(5): 825–833.
 25. Saxena A, Balaramnavar VM, Hohlfeld T, et al. Drug/drug interaction of common NSAIDs with antiplatelet effect of aspirin in human platelets. Eur J Pharmacol. 2013; 721(1-3): 215–224.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl