open access

Vol 4, No 4 (2018)
Review paper
Published online: 2019-02-12
Get Citation

Wartość dla pacjenta – budowa strategii optymalizacji terapii chorób reumatycznych z perspektywy pacjenta, lekarza i firmy farmaceutycznej

Bartosz Łukowski, Beata Jankowiak-Bolko, Rafał Staszewski, Włodzimierz Samborski, Ewa Mojs
DOI: 10.5603/FR.2018.0012
·
Forum Reumatologiczne 2018;4(4):231-237.

open access

Vol 4, No 4 (2018)
Prace poglądowe
Published online: 2019-02-12

Abstract

Model opieki medycznej skoncentrowany na pacjencie stanowi jedno z podejść często uwzględnianych w badaniach naukowych. Celem pracy było przedstawienie ewolucji systemów opieki zdrowotnej w kierunku traktowania pacjenta jako najważniejszego i ostatecznego beneficjenta. Opisywany model wymaga pełnego obustronnego zaangażowania, otwartości w dyskusji oraz wspólnej, symultanicznej wymiany informacji. Taki sposób komunikacji poprawia zdrowie emocjonalne pacjenta, obniża poziom żalu przy niewłaściwej decyzji, pomaga utrzymać zalecany reżim leczenia, pozwala lepiej kontrolować ból i ma wpływ na ogólne wyniki leczenia. Zatem poprawa zaangażowania chorego w proces leczenia wydaje się zasadnicza. Tutaj, istotną rolę odgrywają firmy farmaceutyczne podejmujące działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zakresie edukacji, badań naukowych i profilaktyki. Aktywności pro-pacjenckie są także nakierowane na umacniania świadomości i zaangażowania chorego, pozytywnie wpływają na kształtowanie poczucia odpowiedzialności, motywacji i pozytywnego nastawienia. W artykule przedstawiono, jak działania CSR kształtują wartość dla pacjenta i wspierają całościowo proces zmagania się z chorobą.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 231–237

Abstract

Model opieki medycznej skoncentrowany na pacjencie stanowi jedno z podejść często uwzględnianych w badaniach naukowych. Celem pracy było przedstawienie ewolucji systemów opieki zdrowotnej w kierunku traktowania pacjenta jako najważniejszego i ostatecznego beneficjenta. Opisywany model wymaga pełnego obustronnego zaangażowania, otwartości w dyskusji oraz wspólnej, symultanicznej wymiany informacji. Taki sposób komunikacji poprawia zdrowie emocjonalne pacjenta, obniża poziom żalu przy niewłaściwej decyzji, pomaga utrzymać zalecany reżim leczenia, pozwala lepiej kontrolować ból i ma wpływ na ogólne wyniki leczenia. Zatem poprawa zaangażowania chorego w proces leczenia wydaje się zasadnicza. Tutaj, istotną rolę odgrywają firmy farmaceutyczne podejmujące działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w zakresie edukacji, badań naukowych i profilaktyki. Aktywności pro-pacjenckie są także nakierowane na umacniania świadomości i zaangażowania chorego, pozytywnie wpływają na kształtowanie poczucia odpowiedzialności, motywacji i pozytywnego nastawienia. W artykule przedstawiono, jak działania CSR kształtują wartość dla pacjenta i wspierają całościowo proces zmagania się z chorobą.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 231–237

Get Citation

Keywords

choroby reumatyczne; społeczna odpowiedzialność biznesu; leczenie

About this article
Title

Wartość dla pacjenta – budowa strategii optymalizacji terapii chorób reumatycznych z perspektywy pacjenta, lekarza i firmy farmaceutycznej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 4 (2018)

Article type

Review paper

Pages

231-237

Published online

2019-02-12

DOI

10.5603/FR.2018.0012

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(4):231-237.

Keywords

choroby reumatyczne
społeczna odpowiedzialność biznesu
leczenie

Authors

Bartosz Łukowski
Beata Jankowiak-Bolko
Rafał Staszewski
Włodzimierz Samborski
Ewa Mojs

References (39)
 1. Augustyn C, Walker B, Goss TF. Recognizing the Value of Innovation in the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Boston Healthcare Associates, Inc., Boston, Washington, DC, Berlin, Shanghai, and Hong Kong, White papers 2013.
 2. Upchurch KS, Kay J. Evolution of treatment for rheumatoid arthritis. Rheumatology. 2012; 51(suppl 6): vi28–vi36.
 3. Uhlig T, Moe RH, Kvien TK. The burden of disease in rheumatoid arthritis. Pharmacoeconomics. 2014; 32(9): 841–851.
 4. Rau R. Efficacy of methotrexate in comparison to biologics in rheumatoid arthritis. Clinical and Experimental Rheumatology 28. 2010; 5(Suppl. 61): S58–64.
 5. Nixon R, Bansback N, Brennan A. The efficacy of inhibiting tumour necrosis factor alpha and interleukin 1 in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis and adjusted indirect comparisons. Rheumatology (Oxford). 2007; 47(7): 1140–1147.
 6. Heijde van der D, Breedveld FC, Kavanaugh A, et al. Disease Activity, Physical Function, and Radiographic Progression After Longterm Therapy with Adalimumab Plus Methotrexate: 5-Year Results of PREMIER. The Journal of Rheumatology. 2010; 37(11): 2237–2246.
 7. Singh JA, Furst DE, Bharat A, et al. 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology recommendations for the use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of rheumatoid arthritis. Arthritis Care and Research (Hoboken). 2012; 64(5): 625–639.
 8. Emery P, Breedveld F, Hall S, et al. Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of methotrexate and etanercept in active, early, moderate to severe rheumatoid arthritis (COMET): a randomised, double-blind, parallel treatment trial. The Lancet. 2008; 372(9636): 375–382.
 9. Furst DE, Pangan AL, Harrold LR, et al. Greater likelihood of remission in rheumatoid arthritis patients treated earlier in disease course: Results from the CORRONA registry. Arthritis Care and Research (Hoboken). 2011; 63(6): 856–64.
 10. Emery P, Bingham CO, Burmester GR, et al. Certolizumab pegol in combination with dose-optimised methotrexate in DMARD-naïve patients with early, active rheumatoid arthritis with poor prognostic factors: 1-year results from C-EARLY, a randomised, double-blind, placebo-controlled phase III study. Ann Rheum Dis. 2017; 76(1): 96–104.
 11. Smolen JS, Breedveld FC, Burmester GR, et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2016; 75(1): 3–15.
 12. Dewulf L. Patient Engagement by Pharma-Why and How? A Framework for Compliant Patient Engagement. Ther Innov Regul Sci. 2015; 49(1): 9–16.
 13. du Plessis D, Sake JK, Halling K, et al. Patient Centricity and Pharmaceutical Companies: Is It Feasible? Ther Innov Regul Sci. 2017; 51(4): 460–467.
 14. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Annals of the Rheumatic Diseases. 2017.
 15. Nota I, Drossaert HC, Vonkeman HE, et al. Patient participation in decisions about disease modifying anti-rheumatic drugs: a cross-sectional survey. BMC Musculoskeletal Disorders. 2014; 15: 333.
 16. Mathews AL, Coleska A, Burns PB, et al. Evolution of Patient Decision-Making Regarding Medical Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016; 68(3): 318–324.
 17. Sęk H, Heszen-Niejodek I. Psychologia zdrowia. Wydanie I. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.
 18. Stecko J. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 285. Zarządzanie i Marketing z. 19. 3/2012.
 19. Hanke T, Stark W. Strategy Development: Conceptual Framework on Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics. 2009; 85(S3): 507–516.
 20. Bernatt M. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009: 23–27.
 21. Jamali D, Mirshak R. Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context. Journal of Business Ethics. 2006; 72(3): 243–262.
 22. Visser W. Visser W. Wayne Visser, CSR 2. 0: The New Era of Corporate Sustainability and Responsibility. CSR International Inspiration Series No. 1 2008.
 23. Rybak M. Społeczna odpowiedzialność biznesu – idee i rzeczywistość. Gospodarka narodowa. 2001(3): 23–47.
 24. Marrewijk van M. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability - between agency and communion. Journal of Business Ethics. 2003; 44(2): 95–105.
 25. Visser W. The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics. 2010; 5(3): 7.
 26. Makowska M. Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. 2010; 13(2): 95–104.
 27. Rok B. Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004: 34–52.
 28. Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2013-2014, 14-27. http://www.polpharma.pl/aktualnosci-firma/raport-spoleczny-grupy-polpharma/ (21.01.2018).
 29. http://www.gsk.com.pl/odpowiedzialny-partner/darowizny-gsk. (21.01.2018).
 30. http://www.teva.pl/About/Pages/Onas. (21.01.2018).
 31. http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/filantropia-a-csr (12.12.2017).
 32. Roche Polska i Roche Diagnostics Polska – zaangażowanie społeczne Raport 2016. https://www.roche.pl (21.01.2018).
 33. http://poruszycswiat.pl/ (21.01.2018).
 34. http://www.rzsdolaczdodzialania.pl/kampania-rzs-dolacz-do-dzialania.html (21.01.2018).
 35. http://www.sanofi.pl/l/pl/pl/index.jsp (21.01.2018).
 36. http://reumatyzmmamlodatwarz.pl/ (21.01.2018).
 37. http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?poruszyc-swiat,110 (21.01.2018).
 38. https://www.ucb.pl/_up/ucb_pl/documents/Zesztywniajace%20Zapalenie%20Stawow%20Kregoslupa_Poradnik%20dla%20Pacjentow.pdf (26.01.2018).
 39. Gordon T, Sterling Edwards W. Pacjent jako Partner. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl