open access

Vol 4, No 4 (2018)
Case report
Published online: 2019-02-12
Get Citation

Choroba Pageta kości

Joanna Witoszyńska-Sobkowiak, Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski
DOI: 10.5603/FR.2018.0013
·
Forum Reumatologiczne 2018;4(4):238-242.

open access

Vol 4, No 4 (2018)
Przypadki kliniczne
Published online: 2019-02-12

Abstract

Choroba Pageta kości jest drugą pod względem częstości występowania, po osteoporozie, chorobą metaboliczną kości osób w starszym wieku. Z uwagi na różnorodny obraz kliniczny i bezobjawowy przebieg w początkowym okresie choroby prawidłowe jej zdiagnozowanie może nastręczać trudności. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której od czasu zauważenia pierwszych objawów w postaci deformacji kości sklepienia czaszki do postawienia rozpoznania minęło kilka lat. Tymczasem usytuowanie ogniska choroby w obrębie czaszki to nie tylko problem jej zniekształcenia. Efektem ucisku zmienionej chorobowo kości na nerwy czaszkowe mogą być także poważne powikłania, takie jak pogorszenie wzroku czy głuchota, a szybkie wdrożenie terapii bisfosfonianami u pacjentów z objawami choroby może prowadzić do uzyskania remisji.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 238–242

Abstract

Choroba Pageta kości jest drugą pod względem częstości występowania, po osteoporozie, chorobą metaboliczną kości osób w starszym wieku. Z uwagi na różnorodny obraz kliniczny i bezobjawowy przebieg w początkowym okresie choroby prawidłowe jej zdiagnozowanie może nastręczać trudności. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której od czasu zauważenia pierwszych objawów w postaci deformacji kości sklepienia czaszki do postawienia rozpoznania minęło kilka lat. Tymczasem usytuowanie ogniska choroby w obrębie czaszki to nie tylko problem jej zniekształcenia. Efektem ucisku zmienionej chorobowo kości na nerwy czaszkowe mogą być także poważne powikłania, takie jak pogorszenie wzroku czy głuchota, a szybkie wdrożenie terapii bisfosfonianami u pacjentów z objawami choroby może prowadzić do uzyskania remisji.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 4: 238–242

Get Citation

Keywords

choroba Pageta; etiopatogeneza; leczenie farmakologiczne

About this article
Title

Choroba Pageta kości

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 4 (2018)

Article type

Case report

Pages

238-242

Published online

2019-02-12

DOI

10.5603/FR.2018.0013

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(4):238-242.

Keywords

choroba Pageta
etiopatogeneza
leczenie farmakologiczne

Authors

Joanna Witoszyńska-Sobkowiak
Magdalena Atarowska
Włodzimierz Samborski

References (17)
 1. Korkosz M. Choroba Pageta ed. In: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015: 2021–2023.
 2. Horst-Sikorska W, Grygiel-Górniak B. Choroba Pageta kości. . Medical Tribune wyd. In: Puszczewicz M. ed. Reumatologia. Wielka Interna. Wyd. II. Medical Tribune, Warszawa 2017: 493–497.
 3. Langston AL, Ralston SH. Management of Paget's disease of bone. Rheumatology (Oxford). 2004; 43(8): 955–959.
 4. Britton C, Brown S, Ward L, et al. The Changing Presentation of Paget's Disease of Bone in Australia, A High Prevalence Region. Calcif Tissue Int. 2017; 101(6): 564–569.
 5. Cundy T. Is the prevalence of Paget's disease of bone decreasing? J Bone Miner Res. 2006; 21 Suppl 2: P9–13.
 6. Chmielewski D. Choroba Pageta kości, Post Nauk Med. 2008; 6: 413–419.
 7. Whyte MP, Tau C, McAlister WH, et al. Juvenile Paget's disease with heterozygous duplication within TNFRSF11A encoding RANK. Bone. 2014; 68: 153–161.
 8. Rebel A, Malkani K, Baslé M, et al. Is Paget's disease of bone a viral infection? Calcif Tissue Res. 1977; 22 Suppl: 283–286.
 9. Basle M, Rebel A, Pouplard A, et al. [Demonstration by immunofluorescence and immunoperoxidase of an antigen of the measles type in the osteoclasts of Paget's disease of bone]. Bull Assoc Anat (Nancy). 1979; 63(182): 263–272.
 10. Numan MS, Amiable N, Brown JP, et al. Paget's disease of bone: an osteoimmunological disorder? Drug Des Devel Ther. 2015; 9: 4695–4707.
 11. Visconti MR, Usategui-Martín R, Ralston SH. Antibody Response to Paramyxoviruses in Paget's Disease of Bone. Calcif Tissue Int. 2017; 101(2): 141–147.
 12. Schmidt W, Tąpolska M, Pawlak-Buś K, et al. Choroba Pageta – kości patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie i leczenie . Forum Reumatolog. 2017; 3(2): 81–87.
 13. Verma V, Puri A, Shah S, et al. Giant Cell Tumor Developing in Paget's Disease of Bone: A Case Report with Review of Literature. J Orthop Case Rep. 2016; 6(4): 103–107.
 14. Shankar S, Hosking DJ. Biochemical assessment of Paget's disease of bone. J Bone Miner Res. 2006; 21 Suppl 2: P22–P27.
 15. Cundy T, Maslowski K, Grey A, et al. Durability of Response to Zoledronate Treatment and Competing Mortality in Paget's Disease of Bone. J Bone Miner Res. 2017; 32(4): 753–756.
 16. Wat WZ. Current perspectives on bisphosphonate treatment in Paget's disease of bone. Ther Clin Risk Manag. 2014; 10: 977–983.
 17. Sabharwal R, Gupta S, Sepolia S, et al. An Insight in to Paget's Disease of Bone. Niger J Surg. 2014; 20(1): 9–15.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl