open access

Vol 4, No 3 (2018)
Review paper
Published online: 2018-10-26
Get Citation

Czynniki wpływające na długość remisji po zakończeniu leczenia tocylizumabem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Katarzyna Nowacka, Anna Wawryn-Ozdowy, Wojciech Romanowski
DOI: 10.5603/FR.2018.0003
·
Forum Reumatologiczne 2018;4(3):158-162.

open access

Vol 4, No 3 (2018)
Prace poglądowe
Published online: 2018-10-26

Abstract

Celem leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest osiągnięcie remisji lub niskiej aktywności choroby w pierwszych 6 miesiącach leczenia. Wprowadzenie programów lekowych z lekami biologicznymi o różnych mechanizmach działania zwiększyło szansę na spowolnienie, a nawet zatrzymanie postępu choroby, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę sprawności i jakości życia u chorych na RZS. W artykule przedstawiono czynniki
wpływające na długość remisji po zakończeniu leczenia tocylizumabem.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 3: 158–162

Abstract

Celem leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest osiągnięcie remisji lub niskiej aktywności choroby w pierwszych 6 miesiącach leczenia. Wprowadzenie programów lekowych z lekami biologicznymi o różnych mechanizmach działania zwiększyło szansę na spowolnienie, a nawet zatrzymanie postępu choroby, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę sprawności i jakości życia u chorych na RZS. W artykule przedstawiono czynniki
wpływające na długość remisji po zakończeniu leczenia tocylizumabem.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 3: 158–162

Get Citation

Keywords

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS); remisja; tocylizumab

About this article
Title

Czynniki wpływające na długość remisji po zakończeniu leczenia tocylizumabem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 3 (2018)

Article type

Review paper

Pages

158-162

Published online

2018-10-26

DOI

10.5603/FR.2018.0003

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(3):158-162.

Keywords

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
remisja
tocylizumab

Authors

Katarzyna Nowacka
Anna Wawryn-Ozdowy
Wojciech Romanowski

References (7)
  1. Goncerz G, Tuchocka-Kaczmarek A. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism 2016. Medycyna Praktyczna. 2017; 317, 318: 10–14.
  2. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6): 960–977.
  3. Felis-Giemza A. Strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z uwzględnieniem obecności czynników „złej prognozy”. Forum Reumatologiczne. 2017; 3(2): 57–64.
  4. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dn. 23.12.2107 r. dot. dostępności pacjentów z chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii w 2017.
  5. Bednarek A, Samborski W. Leczenie biologiczne w reumatologii. In: Adamski Z, Linke K, Samborski W. ed. Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii . Wyd. Termedia, Poznań 2010: 285–288.
  6. Ramiro S, Sepriano A, Chatzidionysiou K, et al. Safety of synthetic and biological DMARDs: a systematic literature review informing the 2016 update of the EULAR recommendations for management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6): 1101–1136.
  7. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 23.02. 2017 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.17).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl