open access

Vol 4, No 1 (2018)
Case report
Published online: 2018-04-05
Get Citation

Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej u 17-letniego chłopca — od objawu do rozpoznania

Karolina Szepelak, Teresa Szepelak
Forum Reumatologiczne 2018;4(1):67-70.

open access

Vol 4, No 1 (2018)
Przypadki kliniczne
Published online: 2018-04-05

Abstract

Objawy reumatyczne mogą być pierwszym symptomem choroby nowotworowej, są to tak zwane maski reumatyczne. Symptomatologia zarówno w chorobach układowych tkanki łącznej, jak i chorobach rozrostowych jest bardzo podobna, dlatego też bardzo ważna jest wnikliwa diagnostyka różnicowa. Do częstych objawów, które mogą występować w obu grupach chorobowych, należą: bóle stawowe, mięśniowe, kostne, stany gorączkowe czy spadek masy ciała i nieprawidłowe wyniki badań. W pracy przedstawiono przypadek 17-letniego chłopca, u którego od kilku miesięcy dominowały objawy bólowe ze strony stawów biodrowych, barkowych oraz okolicy lędźwiowokrzyżowej kręgosłupa. Szeroka diagnostyka różnicowa pozwoliła na wykluczenie chorób reumatycznych i wysunięcie podejrzenia choroby rozrostowej. Dalsze badania obrazowe (MR kręgosłupa) oraz badania histopatologiczne, immunohistochemiczne potwierdziły rozpoznanie guza z grupy Ewing’s sarcoma/PNET.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 1: 67–70

Abstract

Objawy reumatyczne mogą być pierwszym symptomem choroby nowotworowej, są to tak zwane maski reumatyczne. Symptomatologia zarówno w chorobach układowych tkanki łącznej, jak i chorobach rozrostowych jest bardzo podobna, dlatego też bardzo ważna jest wnikliwa diagnostyka różnicowa. Do częstych objawów, które mogą występować w obu grupach chorobowych, należą: bóle stawowe, mięśniowe, kostne, stany gorączkowe czy spadek masy ciała i nieprawidłowe wyniki badań. W pracy przedstawiono przypadek 17-letniego chłopca, u którego od kilku miesięcy dominowały objawy bólowe ze strony stawów biodrowych, barkowych oraz okolicy lędźwiowokrzyżowej kręgosłupa. Szeroka diagnostyka różnicowa pozwoliła na wykluczenie chorób reumatycznych i wysunięcie podejrzenia choroby rozrostowej. Dalsze badania obrazowe (MR kręgosłupa) oraz badania histopatologiczne, immunohistochemiczne potwierdziły rozpoznanie guza z grupy Ewing’s sarcoma/PNET.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 1: 67–70

Get Citation

Keywords

rodzina mięsaków Ewinga/PNET; trudności diagnostyczne

About this article
Title

Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej u 17-letniego chłopca — od objawu do rozpoznania

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 1 (2018)

Article type

Case report

Pages

67-70

Published online

2018-04-05

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(1):67-70.

Keywords

rodzina mięsaków Ewinga/PNET
trudności diagnostyczne

Authors

Karolina Szepelak
Teresa Szepelak

References (5)
  1. Somers GR, Shago M, Zielenska M, et al. Primary subcutaneous primitive neuroectodermal tumor with aggressive behavior and an unusual karyotype: case report. Pediatr Dev Pathol. 2004; 7(5): 538–545.
  2. Rutkowski P, Nowecki ZI, et al. Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych. Med. Trib. Pol. Warszawa. 2009; 9: 1–14.
  3. Desai SS, Jambhekar NA. Pathology of Ewing's sarcoma/PNET: Current opinion and emerging concepts. Indian J Orthop. 2010; 44(4): 363–368.
  4. Yousefi Z, Sharifhi N, Hasanzadeh M, et al. Peripheral primitive neuroectodermal tumor of the pelvis. Iran J Med Sci. 2014; 39(1): 71–74.
  5. Zhang Y, Li H, Li Z, et al. Synthetic treatment of intracranial peripheral primitive neuroectodermal tumor with multiple metastasis: a case report. Onco Targets Ther. 2016; 9: 3327–3333.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl