open access

Vol 3, No 4 (2017)
Review paper
Published online: 2018-01-22
Get Citation

Zaburzenia homeostazy komórek B w twardzinie układowej

Olga Gumkowska-Sroka, Przemysław Kotyla
Forum Reumatologiczne 2017;3(4):230-236.

open access

Vol 3, No 4 (2017)
Prace poglądowe
Published online: 2018-01-22

Abstract

Twardzina układowa jest przewlekłą, układową chorobą tkanki łącznej, w przebiegu której dochodzi do zajęcia wielu narządów. Charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, uszkodzeniem naczyń krwionośnych (mikroangiopatią) oraz obecnością autoprzeciwciał. Patogeneza choroby jest wciąż nieznana, ale bierze się pod uwagę nieprawidłowości naczyniowe w przebiegu procesu włóknienia oraz w funkcjonowaniu układu immunologicznego — zaburzenia funkcji limfocytów T i B. Ostatnie doniesienia sugerują istotną rolę komórek B w patogenezie choroby. Deplecja komórek B przez rytuksymab poprawia lub stabilizuje stan skóry oraz czynność płuc. Te doniesienia czynią komórki B atrakcyjnym celem terapeutycznym w tej wciąż tajemniczej chorobie. Forum Reumatol. 2017, tom 3, nr 4: 237–242

Abstract

Twardzina układowa jest przewlekłą, układową chorobą tkanki łącznej, w przebiegu której dochodzi do zajęcia wielu narządów. Charakteryzuje się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, uszkodzeniem naczyń krwionośnych (mikroangiopatią) oraz obecnością autoprzeciwciał. Patogeneza choroby jest wciąż nieznana, ale bierze się pod uwagę nieprawidłowości naczyniowe w przebiegu procesu włóknienia oraz w funkcjonowaniu układu immunologicznego — zaburzenia funkcji limfocytów T i B. Ostatnie doniesienia sugerują istotną rolę komórek B w patogenezie choroby. Deplecja komórek B przez rytuksymab poprawia lub stabilizuje stan skóry oraz czynność płuc. Te doniesienia czynią komórki B atrakcyjnym celem terapeutycznym w tej wciąż tajemniczej chorobie. Forum Reumatol. 2017, tom 3, nr 4: 237–242
Get Citation

Keywords

twardzina układowa; limfocyt B; odpowiedź nabyta; autoimmunizacja

About this article
Title

Zaburzenia homeostazy komórek B w twardzinie układowej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 4 (2017)

Article type

Review paper

Pages

230-236

Published online

2018-01-22

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(4):230-236.

Keywords

twardzina układowa
limfocyt B
odpowiedź nabyta
autoimmunizacja

Authors

Olga Gumkowska-Sroka
Przemysław Kotyla

References (35)
 1. Kowal-Bielecka O, Kuryliszin-Moskal A. Twardzina układowa. Reumatologia 2012; 50. ; 2: 124–129.
 2. Puszczewicz M. Przeciwciała przeciwjądrowe w twardzinie układowej- charakterystyka antygenowa i znaczenie kliniczne. Reumatologia . 2006; 44(3): 169–175.
 3. Sakkas LI, Bogdanos DP. Systemic sclerosis: New evidence re-enforces the role of B cells. Autoimmun Rev. 2016; 15(2): 155–161.
 4. Kalogerou A, Gelou E, Mountantonakis S, et al. Early T cell activation in the skin from patients with systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2005; 64(8): 1233–1235.
 5. Sakkas LI, Chikanza IC, Platsoucas CD. Mechanisms of Disease: the role of immune cells in the pathogenesis of systemic sclerosis. Nat Clin Pract Rheumatol. 2006; 2(12): 679–685.
 6. Elhai M, Avouac J, Kahan A, et al. Systemic sclerosis at the crossroad of polyautoimmunity. Autoimmun Rev. 2013; 12(11): 1052–1057.
 7. Hasegawa M, Fujimoto M, Takehara K, et al. Altered B lymphocyte function induces systemic autoimmunity in systemic sclerosis. Mol Immunol. 2004; 41(12): 1123–1133.
 8. Gołab J, Kamiński R. Dojrzewanie limfocytów. In: Gołab J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T. ed. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008: 153–171.
 9. Yoshizaki A. B lymphocytes in systemic sclerosis: Abnormalities and therapeutic targets. J Dermatol. 2016; 43(1): 39–45.
 10. Hasegawa M, Fujimoto M, Kikuchi K, et al. Elevated serum levels of interleukin 4 (IL-4), IL-10, and IL-13 in patients with systemic sclerosis. J Rheumatol. 1997; 24(2): 328–332.
 11. Matsushita T, Hasegawa M, Yanaba K, et al. Elevated serum BAFF levels in patients with systemic sclerosis: enhanced BAFF signaling in systemic sclerosis B lymphocytes. Arthritis Rheum. 2006; 54(1): 192–201.
 12. Lanteri A, Sobanski V, Langlois C, et al. Serum free light chains of immunoglobulins as biomarkers for systemic sclerosis characteristics, activity and severity. Autoimmun Rev. 2014; 13(9): 974–980.
 13. Hasegawa M, Fujimoto M, Takehara K, et al. Altered B lymphocyte function induces systemic autoimmunity in systemic sclerosis. Mol Immunol. 2004; 41(12): 1123–1133.
 14. Hitomi Y, Tsuchiya N, Hasegawa M, et al. Association of CD22 gene polymorphism with susceptibility to limited cutaneous systemic sclerosis. Tissue Antigens. 2007; 69(3): 242–249.
 15. Tsuchiya N, Kuroki K, Fujimoto M, et al. Association of a functional CD19 polymorphism with susceptibility to systemic sclerosis. Arthritis Rheum. 2004; 50(12): 4002–4007.
 16. Zhou LJ, Smith HM, Waldschmidt TJ, et al. Tissue-specific expression of the human CD19 gene in transgenic mice inhibits antigen-independent B-lymphocyte development. Mol Cell Biol. 1994; 14(6): 3884–3894.
 17. Asano N, Fujimoto M, Yazawa N, et al. B Lymphocyte signaling established by the CD19/CD22 loop regulates autoimmunity in the tight-skin mouse. Am J Pathol. 2004; 165(2): 641–650.
 18. Sato S, Steeber DA, Jansen PJ, et al. CD19 expression levels regulate B lymphocyte development: human CD19 restores normal function in mice lacking endogenous CD19. J Immunol. 1997; 158(10): 4662–4669.
 19. Yoshizaki A, Iwata Y, Komura K, et al. CD19 regulates skin and lung fibrosis via Toll-like receptor signaling in a model of bleomycin-induced scleroderma. Am J Pathol. 2008; 172(6): 1650–1663.
 20. Sato S, Fujimoto M, Hasegawa M, et al. Altered blood B lymphocyte homeostasis in systemic sclerosis: expanded naive B cells and diminished but activated memory B cells. Arthritis Rheum. 2004; 50(6): 1918–1927.
 21. Simonini G, Pignone A, Generini S, et al. Emerging potentials for an antioxidant therapy as a new approach to the treatment of systemic sclerosis. Toxicology. 2000; 155(1-3): 1–15.
 22. Gray M, Gray D. Regulatory B cells mediate tolerance to apoptotic self in health: implications for disease. Int Immunol. 2015; 27(10): 505–511.
 23. Rosser EC, Mauri C. Regulatory B cells: origin, phenotype, and function. Immunity. 2015; 42(4): 607–612.
 24. Shen P, Roch T, Lampropoulou V, et al. IL-35-producing B cells are critical regulators of immunity during autoimmune and infectious diseases. Nature. 2014; 507(7492): 366–370.
 25. Matsushita T, Hamaguchi Y, Hasegawa M, et al. Decreased levels of regulatory B cells in patients with systemic sclerosis: association with autoantibody production and disease activity. Rheumatology (Oxford). 2016; 55(2): 263–267.
 26. Pillai S, Mattoo H, Cariappa A. B cells and autoimmunity. Curr Opin Immunol. 2011; 23(6): 721–731.
 27. Hobeika E, Nielsen PJ, Medgyesi D. Signaling mechanisms regulating B-lymphocyte activation and tolerance. J Mol Med (Berl). 2015; 93(2): 143–158.
 28. Jakóbisiak M. Przeciwciała. In: Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W. ed. Immunologia . Wydawnictwo PWN , Warszawa 2008: 21–47.
 29. Nepom GT, St Clair EW, Turka LA. Challenges in the pursuit of immune tolerance. Immunol Rev. 2011; 241(1): 49–62.
 30. Smilek DE, Ehlers MR, Nepom GT. Restoring the balance: immunotherapeutic combinations for autoimmune disease. Dis Model Mech. 2014; 7(5): 503–513.
 31. Bosello S, De Luca G, Tolusso B, et al. B cells in systemic sclerosis: a possible target for therapy. Autoimmun Rev. 2011; 10(10): 624–630.
 32. Jordan S, Distler JHW, Maurer B, et al. EUSTAR Rituximab study group. Effects and safety of rituximab in systemic sclerosis: an analysis from the European Scleroderma Trial and Research (EUSTAR) group. Ann Rheum Dis. 2015; 74(6): 1188–1194.
 33. Giuggioli D, Lumetti F, Colaci M, et al. Rituximab in the treatment of patients with systemic sclerosis. Our experience and review of the literature. Autoimmun Rev. 2015; 14(11): 1072–1078.
 34. Lafyatis R, Kissin E, York M, et al. B cell depletion with rituximab in patients with diffuse cutaneous systemic sclerosis. Arthritis Rheum. 2009; 60(2): 578–583.
 35. Tokarski S, Kowalski M. Immunomodulacyjne działania i zastosowania immunoglobulin. Alergia Astma Immunologi. 2014; 19(4): 224–231.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl