open access

Vol 3, No 4 (2017)
Case report
Published online: 2018-01-22
Get Citation

Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki

Marta Janicka-Szczepaniak, Elżbieta Smolewska
Forum Reumatologiczne 2017;3(4):249-255.

open access

Vol 3, No 4 (2017)
Przypadki kliniczne
Published online: 2018-01-22

Abstract

W przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (u-MIZS) dochodzi do rozwoju osteoporozy miejscowej i uogólnionej. Stopień jej nasilenia jest uwarunkowany zarówno wysoką aktywnością choroby, jak i stosowaniem glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono opis przypadku 9-letniej dziewczynki z rozpoznaniem u-MIZS o wybitnie aktywnym przebiegu, powikłanej wielomiejscowymi złamaniami kompresyjnymi kręgów w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Autorzy zwracają uwagę na przebieg diagnostyki bólu kręgosłupa u pacjenta z u-MIZS oraz zasady postępowania w przypadku rozpoznania złamań patologicznych w przebiegu osteoporozy. Forum Reumatol. 2017, tom 3, nr 4: 256–261

Abstract

W przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (u-MIZS) dochodzi do rozwoju osteoporozy miejscowej i uogólnionej. Stopień jej nasilenia jest uwarunkowany zarówno wysoką aktywnością choroby, jak i stosowaniem glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono opis przypadku 9-letniej dziewczynki z rozpoznaniem u-MIZS o wybitnie aktywnym przebiegu, powikłanej wielomiejscowymi złamaniami kompresyjnymi kręgów w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Autorzy zwracają uwagę na przebieg diagnostyki bólu kręgosłupa u pacjenta z u-MIZS oraz zasady postępowania w przypadku rozpoznania złamań patologicznych w przebiegu osteoporozy. Forum Reumatol. 2017, tom 3, nr 4: 256–261
Get Citation

Keywords

układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów; osteoporoza; złamania kompresyjne

About this article
Title

Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 4 (2017)

Article type

Case report

Pages

249-255

Published online

2018-01-22

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(4):249-255.

Keywords

układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
osteoporoza
złamania kompresyjne

Authors

Marta Janicka-Szczepaniak
Elżbieta Smolewska

References (26)
 1. Zimmermann-Górska I. Postępy reumatologii klinicznej. In: Głuszko P. ed. Osteoporoza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 383.
 2. Hogson S. Co radzi lekarz. Osteoporoza. Świat Książki, Warszawa 2007.
 3. Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Osteoporoza – obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Prz Menopauz. 2010; 2: 113–117.
 4. Macaubas C, Nguyen K, Milojevic D, et al. Oligoarticular and polyarticular JIA: epidemiology and pathogenesis. Nat Rev Rheumatol. 2009; 5(11): 616–626.
 5. Kontny E, Maśliński W. Zaburzenia immunologiczne w patogenezie chorób reumatycznych. In: Zimmermann-Górska I. ed. Reumatologia Kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 101–132.
 6. de Jager W, Hoppenreijs EP, Wulffraat NM, et al. Blood and synovial fluid cytokine signatures in patients with juvenile idiopathic arthritis: a cross-sectional study. Ann Rheum Dis. 2007; 66(5): 589–598.
 7. Kim EY, Moudgil KD. Regulation of autoimmune inflammation by pro-inflammatory cytokines. Immunol Lett. 2008; 120(1-2): 1–5.
 8. Jelusić M, Lukić IK, Tambić-Bukovac L, et al. Interleukin-18 as a mediator of systemic juvenile idiopathic arthritis. Clin Rheumatol. 2007; 26(8): 1332–1334.
 9. Tracey D, Klareskog L, Sasso EH, et al. Tumor necrosis factor antagonist mechanisms of action: a comprehensive review. Pharmacol Ther. 2008; 117(2): 244–279.
 10. Feldmann M, Maini RN. Anti-TNF alpha therapy of rheumatoid arthritis: what have we learned? Annu Rev Immunol. 2001; 19: 163–196.
 11. Quarta L, Corrado A, Melillo N, et al. Juvenile idiopathic arthritis: an update on clinical and therapeutic approaches. Ann Ital Med Int. 2005; 20(4): 211–217.
 12. Möller B, Villiger PM. Inhibition of IL-1, IL-6, and TNF-alpha in immune-mediated inflammatory diseases. Springer Semin Immunopathol. 2006; 27(4): 391–408.
 13. Gołąb J, Jakóbisiak M, Zagożdżon R, Obłąkowski P. Cytokiny. In: Jakóbisiak M, Lasek W, Gołąb J. ed. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002: 198–248.
 14. Kontny E. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów. Część III - cytokiny i procesy destrukcyjne. Reumatologia. 2011; 49: 180–186.
 15. Yokota S, Miyamae T, Imagawa T, et al. Inflammatory cytokines and systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. Modern Rheumatology. 2014; 14(1): 12–17.
 16. Romicka AM. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Przew Lek. 2001; 4: 35–38.
 17. Weinstein RS, Jilka RL, Parfitt AM, et al. Inhibition of osteoblastogenesis and promotion of apoptosis of osteoblasts and osteocytes by glucocorticoids. Potential mechanisms of their deleterious effects on bone. J Clin Invest. 1998; 102(2): 274–282.
 18. Angeli A, Dovio A, Sartori ML, et al. Interactions between glucocorticoids and cytokines in the bone microenvironment. Ann N Y Acad Sci. 2002; 966: 97–107.
 19. Delany AM, Durant D, Canalis E. Glucocorticoid suppression of IGF I transcription in osteoblasts. Mol Endocrinol. 2001; 15(10): 1781–1789.
 20. Okazaki R, Riggs BL, Conover CA. Glucocorticoid regulation of insulin-like growth factor-binding protein expression in normal human osteoblast-like cells. Endocrinology. 1994; 134(1): 126–132.
 21. Canalis E. Clinical review 83: Mechanisms of glucocorticoid action in bone: implications to glucocorticoid-induced osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab. 1996; 81(10): 3441–3447.
 22. Hofbauer LC, Gori F, Riggs BL, et al. Stimulation of osteoprotegerin ligand and inhibition of osteoprotegerin production by glucocorticoids in human osteoblastic lineage cells: potential paracrine mechanisms of glucocorticoid-induced osteoporosis. Endocrinology. 1999; 140(10): 4382–4389.
 23. Hampson G, Bhargava N, Cheung J, et al. Low circulating estradiol and adrenal androgens concentrations in men on glucocorticoids: a potential contributory factor in steroid-induced osteoporosis. Metabolism. 2002; 51(11): 1458–1462.
 24. Lukert BP, Raisz LG. Glucocorticoid-induced osteoporosis. Rheum Dis Clin North Am. 1994; 20: 629–650.
 25. Weinstein RS, Nicholas RW, Manolagas SC. Apoptosis of osteocytes in glucocorticoid-induced osteonecrosis of the hip. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85(8): 2907–2912.
 26. Van Staa TP, Leufkens HG, Abenhaim L, et al. Use of oral corticosteroids and risk of fractures. J Bone Miner Res. 2000; 15(6): 993–1000.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl