open access

Vol 4, No 1 (2018)
Research paper
Published online: 2018-04-05
Get Citation

Porównanie gęstości mineralnej kości u mężczyzn chorych na łuszczycowe zapalenie stawów i seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów

Magdalena Krajewska-Włodarczyk, Włodzimierz Samborski
Forum Reumatologiczne 2018;4(1):4-9.

open access

Vol 4, No 1 (2018)
Prace oryginalne
Published online: 2018-04-05

Abstract

Wstęp: Miejscowy i uogólniony proces zapalny w przebiegu przewlekłych zapaleń stawów może wpływać na metabolizm tkanki kostnej, prowadząc do wystąpienia zaburzeń mineralizacji oraz wzrostu
ryzyka złamań.
Celem badania przekrojowego była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u mężczyzn chorych na
łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) w porównaniu z chorymi na seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
Materiał i metody: Badanie objęło 39 chorych na postać obwodową łuszczycowego zapalenia stawów, 34 chorych na seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów oraz 28 mężczyzn bez zapalnej choroby stawów. Wiek badanych wahał się od 20 do 75 lat. Pomiaru BMD dokonano metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii w obrębie lewej szyjki kości udowej oraz odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Aktywność choroby stawów oceniano za pomocą wskaźnika aktywności choroby DAS 28. Wskaźniki stanu zapalnego mierzono dwoma standardowymi parametrami laboratoryjnymi: OB oraz CRP.
Wyniki: W badaniu zaburzenia mineralizacji u chorych na ŁZS i RZS obecne były odpowiednio u 54% i 62% badanych (p = 0,09). Gęstość mineralna kości mierzona w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u chorych na ŁZS była istotnie wyższa niż u chorych na RZS (1,004 ± 0,139 g/cm2 vs. 0,898 ± 0,162 g/cm2), natomiast nie stwierdzono w obu grupach różnic BMD w zakresie szyjki kości udowej. Czas trwania choroby związany był z obniżeniem gęstości kości w obrębie szyjki kości udowej zarówno u chorych na ŁZS i RZS, jak i z obniżeniem BMD w zakresie
L2–L4 kręgosłupa u chorych na RZS.
Wnioski: Zaburzenia mineralizacji kości mierzone w obrębie szyjki kości udowej u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów i seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów były podobne i związane z czasem trwania zapalnej choroby stawów. Gęstość mineralna kości mierzona w zakresie L2–L4 była znacząco wyższa u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów w porównaniu z chorymi na seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów.
Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 1: 10–14

Abstract

Wstęp: Miejscowy i uogólniony proces zapalny w przebiegu przewlekłych zapaleń stawów może wpływać na metabolizm tkanki kostnej, prowadząc do wystąpienia zaburzeń mineralizacji oraz wzrostu
ryzyka złamań.
Celem badania przekrojowego była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u mężczyzn chorych na
łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) w porównaniu z chorymi na seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
Materiał i metody: Badanie objęło 39 chorych na postać obwodową łuszczycowego zapalenia stawów, 34 chorych na seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów oraz 28 mężczyzn bez zapalnej choroby stawów. Wiek badanych wahał się od 20 do 75 lat. Pomiaru BMD dokonano metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii w obrębie lewej szyjki kości udowej oraz odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Aktywność choroby stawów oceniano za pomocą wskaźnika aktywności choroby DAS 28. Wskaźniki stanu zapalnego mierzono dwoma standardowymi parametrami laboratoryjnymi: OB oraz CRP.
Wyniki: W badaniu zaburzenia mineralizacji u chorych na ŁZS i RZS obecne były odpowiednio u 54% i 62% badanych (p = 0,09). Gęstość mineralna kości mierzona w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u chorych na ŁZS była istotnie wyższa niż u chorych na RZS (1,004 ± 0,139 g/cm2 vs. 0,898 ± 0,162 g/cm2), natomiast nie stwierdzono w obu grupach różnic BMD w zakresie szyjki kości udowej. Czas trwania choroby związany był z obniżeniem gęstości kości w obrębie szyjki kości udowej zarówno u chorych na ŁZS i RZS, jak i z obniżeniem BMD w zakresie
L2–L4 kręgosłupa u chorych na RZS.
Wnioski: Zaburzenia mineralizacji kości mierzone w obrębie szyjki kości udowej u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów i seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów były podobne i związane z czasem trwania zapalnej choroby stawów. Gęstość mineralna kości mierzona w zakresie L2–L4 była znacząco wyższa u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów w porównaniu z chorymi na seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów.
Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 1: 10–14

Get Citation

Keywords

łuszczycowe zapalenie stawów; seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów; gęstość mineralna kości; osteoporoza

About this article
Title

Porównanie gęstości mineralnej kości u mężczyzn chorych na łuszczycowe zapalenie stawów i seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 1 (2018)

Article type

Research paper

Pages

4-9

Published online

2018-04-05

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(1):4-9.

Keywords

łuszczycowe zapalenie stawów
seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów
gęstość mineralna kości
osteoporoza

Authors

Magdalena Krajewska-Włodarczyk
Włodzimierz Samborski

References (30)
 1. Trouvin AP, Goëb V. Receptor activator of nuclear factor-κB ligand and osteoprotegerin: maintaining the balance to prevent bone loss. Clin Interv Aging. 2010; 5: 345–354.
 2. Theoleyre S, Wittrant Y, Tat SK, et al. The molecular triad OPG/RANK/RANKL: involvement in the orchestration of pathophysiological bone remodeling. Cytokine Growth Factor Rev. 2004; 15(6): 457–475.
 3. Radner H. Multimorbidity in rheumatic conditions. Wien Klin Wochenschr. 2016; 128(21-22): 786–790.
 4. Lorenzo J, Horowitz M, Choi Y. Osteoimmunology: interactions of the bone and immune system. Endocr Rev. 2008; 29(4): 403–440.
 5. McInnes IB, Buckley CD, Isaacs JD. Cytokines in rheumatoid arthritis - shaping the immunological landscape. Nat Rev Rheumatol. 2016; 12(1): 63–68.
 6. Coates LC, FitzGerald O, Helliwell PS, et al. Psoriasis, psoriatic arthritis, and rheumatoid arthritis: Is all inflammation the same? Semin Arthritis Rheum. 2016; 46(3): 291–304.
 7. Haugeberg G, Uhlig T, Falch JA, et al. Bone mineral density and frequency of osteoporosis in female patients with rheumatoid arthritis: results from 394 patients in the Oslo County Rheumatoid Arthritis register. Arthritis Rheum. 2000; 43(3): 522–530.
 8. Haugeberg G, Uhlig T, Falch JA, et al. Reduced bone mineral density in male rheumatoid arthritis patients: frequencies and associations with demographic and disease variables in ninety-four patients in the Oslo County Rheumatoid Arthritis Register. Arthritis Rheum. 2000; 43(12): 2776–2784.
 9. Kocijan R, Finzel S, Englbrecht M, et al. Differences in bone structure between rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis patients relative to autoantibody positivity. Ann Rheum Dis. 2014; 73(11): 2022–2028.
 10. Frediani B, Allegri A, Falsetti P, et al. Bone mineral density in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol. 2001; 28(1): 138–143.
 11. Borman P, Babaoğlu S, Gur G, et al. Bone mineral density and bone turnover in patients with psoriatic arthritis. Clin Rheumatol. 2008; 27(4): 443–447.
 12. Ciacli C, Cojocaru M. Systemic osteoporosis--major complication of psoriatic arthritis. Rom J Intern Med. 2012; 50(2): 173–178.
 13. Reid DM, Kennedy NS, Nicoll J, et al. Total and peripheral bone mass in patients with psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 1986; 5(3): 372–378.
 14. Grisar J, Bernecker PM, Aringer M, et al. Ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, and reactive arthritis show increased bone resorption, but differ with regard to bone formation. J Rheumatol. 2002; 29(7): 1430–1436.
 15. Dheda K, Cassim B, Patel N, et al. A comparison of bone mineral density in Indians with psoriatic polyarthritis and healthy Indian volunteers. Clin Rheumatol. 2004; 23(1): 89.
 16. Kocijan R, Englbrecht M, Haschka J, et al. Differences in bone structure between rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis patients relative to autoantibody positivity. Ann Rheum Dis. 2014; 73(11): 2022–2028.
 17. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. CASPAR Study Group. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8): 2665–2673.
 18. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis. 2010; 69(9): 1580–1588.
 19. Praevoo ML, van’t Ho, Kuper HH, et al. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Arthritis Rheum. 1995; 38: 44–48.
 20. Bruce B, Fries JF. The Stanford Health Assessment Questionnaire: a review of its history, issues, progress, and documentation. J Rheumatol. 2003; 30(1): 167–178.
 21. Wijnands M, Burgers A. Stress fracture in long term methotrexate treatment for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2001; 60(8): 736–739.
 22. Zonneveld IM, Bakker WK, Dijkstra PF, et al. Methotrexate osteopathy in long-term, low-dose methotrexate treatment for psoriasis and rheumatoid arthritis. Arch Dermatol. 1996; 132(2): 184–187.
 23. Ogdie A, Harter L, Shin D, et al. The risk of fracture among patients with psoriatic arthritis and psoriasis: a population-based study. Ann Rheum Dis. 2017; 76(5): 882–885.
 24. Del Puente A, Esposito A, Costa L, et al. Fragility Fractures in Patients with Psoriatic Arthritis. J Rheumatol Suppl. 2015; 93: 36–39.
 25. Nolla JM, Fiter J, Rozadilla A, et al. Bone mineral density in patients with peripheral psoriatic arthritis. Rev Rhum Engl Ed. 1999; 66(10): 457–461.
 26. Busquets N, Vaquero CG, Moreno JR, et al. Bone mineral density status and frequency of osteoporosis and clinical fractures in 155 patients with psoriatic arthritis followed in a university hospital. Reumatol Clin. 2014; 10(2): 89–93.
 27. Grazio S, Cvijetić S, Vlak T, et al. Osteoporosis in psoriatic arthritis: is there any? Wien Klin Wochenschr. 2011; 123(23-24): 743–750.
 28. Orgaz-Molina J, Buendía-Eisman A, Arrabal-Polo MA, et al. Deficiency of serum concentration of 25-hydroxyvitamin D in psoriatic patients: a case-control study. J Am Acad Dermatol. 2012; 67(5): 931–938.
 29. Touma Z, Eder L, Zisman D, et al. Seasonal variation in vitamin D levels in psoriatic arthritis patients from different latitudes and its association with clinical outcomes. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011; 63(10): 1440–1447.
 30. Gaál J, Lakos G, Szodoray P, et al. Immunological and clinical effects of alphacalcidol in patients with psoriatic arthropathy: results of an open, follow-up pilot study. Acta Derm Venereol. 2009; 89(2): 140–144.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl