open access

Vol 3, No 2 (2017)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2017-06-20
Get Citation

Zastosowanie sekukinumabu w leczeniu chorych na łuszczycowe zapalenie stawów — stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Eugeniusz J. Kucharz, Marcin Stajszczyk, Bogdan Batko, Marek Brzosko, Sławomir Jeka, Anna Kotulska, Piotr Leszczyński, Maria Majdan, Włodzimierz Samborski, Jacek Szepietowski, Jerzy Świerkot, Piotr Wiland
Forum Reumatologiczne 2017;3(2):119-125.

open access

Vol 3, No 2 (2017)
Rekomendacje i stanowiska towarzystw naukowych
Published online: 2017-06-20

Abstract

Sekukinumab jest lekiem biologicznym, ludzkim monoklonalnym przeciwciałem skierowanym przeciwko interleukinie 17A stosowanym w leczeniu chorych na łuszczycowe zapalenie stawów. Lek może być stosowany po nieskuteczności metotreksatu lub leków biologicznych a u chorych na postać osiową choroby jako pierwszy lek, po nieskuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ze względu na mechanizm działania odmienny od dotychczas stosowanych leków, znaczącą skuteczność i duże bezpieczeństwo stosowania wprowadzenie sekukinumabu do leczenia chorych na łuszczycowe zapalenie stawów istotnie poszerzy możliwości dostępnej farmakoterapii tej choroby.

Abstract

Sekukinumab jest lekiem biologicznym, ludzkim monoklonalnym przeciwciałem skierowanym przeciwko interleukinie 17A stosowanym w leczeniu chorych na łuszczycowe zapalenie stawów. Lek może być stosowany po nieskuteczności metotreksatu lub leków biologicznych a u chorych na postać osiową choroby jako pierwszy lek, po nieskuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ze względu na mechanizm działania odmienny od dotychczas stosowanych leków, znaczącą skuteczność i duże bezpieczeństwo stosowania wprowadzenie sekukinumabu do leczenia chorych na łuszczycowe zapalenie stawów istotnie poszerzy możliwości dostępnej farmakoterapii tej choroby.

Get Citation

Keywords

sekukinumab; interleukina 17A; łuszczycowe zapalenie stawów

About this article
Title

Zastosowanie sekukinumabu w leczeniu chorych na łuszczycowe zapalenie stawów — stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 2 (2017)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

119-125

Published online

2017-06-20

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(2):119-125.

Keywords

sekukinumab
interleukina 17A
łuszczycowe zapalenie stawów

Authors

Eugeniusz J. Kucharz
Marcin Stajszczyk
Bogdan Batko
Marek Brzosko
Sławomir Jeka
Anna Kotulska
Piotr Leszczyński
Maria Majdan
Włodzimierz Samborski
Jacek Szepietowski
Jerzy Świerkot
Piotr Wiland

References (26)
 1. Szechiński J, Kucharz EJ. Łuszczycowe zapalenie stawów [w:] Interna Szczeklika, Gajewski P. (red. ) Medycyna Praktyczna, Kraków 2015, s. : 1905–1010.
 2. Kucharz EJ. Łuszczycowe zapalenie stawów [w:] Wielospecjalistyczne spojrzenie na spondyloartropatie. Zimmermann-Górska I. (red. ), Poznań 2012, s. : 35–37.
 3. Wiland P, Szepietowski J, Matusiak Ł, et al. Łuszczycowe zapalenie stawów. Podejście interdyscyplinarne. Content Ed Net. International Medical Publishing Solutions, Warszawa 2013, s. : 1–188.
 4. Kucharz EJ. Łuszczycowe zapalenie stawów [w:] Postępy reumatologii klinicznej Zimmermann-Górska I. (red. ), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, s. : 293–306.
 5. Gossec L, Smolen JS, Ramiro S, et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update. Ann Rheum Dis. 2016; 75(3): 499–510.
 6. Coates LC, Kavanaugh A, Mease PJ, et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 2015 Treatment Recommendations for Psoriatic Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016; 68(5): 1060–1071.
 7. Kucharz EJ. Stajszczyk M. Batko B. Kotulska A. Leszczyński P. Majdan M. Osmola-Mańkowska A. Szepietowski J. Wiland P. Adamski Z. Brzosko M. Jeka S. Samborski W.: Apremilast w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów – stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Forum Reumatol. 2016; 2: 97–105.
 8. Zhang X, Angkasekwinai P, Dong C, et al. Structure and function of interleukin-17 family cytokines. Protein Cell. 2011; 2(1): 26–40.
 9. Onishi RM, Gaffen SL. Interleukin-17 and its target genes: mechanisms of interleukin-17 function in disease. Immunology. 2010; 129(3): 311–321.
 10. Koenders MI, van den Berg WB. Secukinumab for rheumatology: development and its potential place in therapy. Drug Des Devel Ther. 2016; 10: 2069–2080.
 11. Stajszczyk M, Kucharz EJ, Batko B, et al. Sekukinumab w leczeniu pacjentów z osiową spondyloartropatią – stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Forum Reumatol.; 3(2): w druku.
 12. Speeckaert R, van Geel N, Lambert J, et al. Secukinumab: IL-17A inhibition to treat psoriatic arthritis. Drugs Today (Barc). 2016; 52(11): 607–616.
 13. Pedersen OBV, Svendsen AJ, Ejstrup L, et al. The occurrence of psoriatic arthritis in Denmark. Ann Rheum Dis. 2008; 67(10): 1422–1426.
 14. Hanova P, Pavelka K, Holcatova I, et al. Incidence and prevalence of psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and reactive arthritis in the first descriptive population-based study in the Czech Republic. Scand J Rheumatol. 2010; 39(4): 310–317.
 15. Moll JMH, Wright V. cyt. wg Psoriatic arthritis. In: Arthritis and Related Conditions, McCarty DJ Jr (ed.). 9th Ed.Moll JMH, Wright V. ed. , Lea and Febiger, Philadelphia 1979, s : 645.
 16. Wilson FC, Icen M, Crowson CS, et al. Incidence and clinical predictors of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: a population-based study. Arthritis Rheum. 2009; 61(2): 233–239.
 17. Taylor WJ. Diagnostic criteria of psoriatic arthritis. [w:] Psoriatic and reactive arthritis. Ritchlin C.T., FitzGerald O.Taylor WJ. ed. (eds), Mosby-Elsevier, Philadelphia 2007: 19–28.
 18. Kucharz EJ, Kotulska A. Zastosowanie kliniczne etanerceptu w łuszczycowym zapaleniu stawów. [w:] Enbrel, zastosowanie kliniczne. Wiland P. (red.Kucharz EJ, Kotulska A. ed. wydanie 2, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław, Wrocław 2012: 69–79.
 19. Cantini F, Niccoli L, Nannini C, et al. Second-line biologic therapy optimization in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis. Semin Arthritis Rheum. 2017 [Epub ahead of print].
 20. Merola JF, Lockshin B, Mody EA. Switching biologics in the treatment of psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum. 2017 [Epub ahead of print].
 21. D'Angelo S, Tramontano G, Gilio M, et al. Review of the treatment of psoriatic arthritis with biological agents: choice of drug for initial therapy and switch therapy for non-responders. Open Access Rheumatol. 2017; 9: 21–28.
 22. Kavanaugh A, Mease PJ, Reimold AM, et al. FUTURE-1 Study Group. Secukinumab for Long-Term Treatment of Psoriatic Arthritis: A Two-Year Followup From a Phase III, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017; 69(3): 347–355.
 23. Strand V, Mease P, Gossec L, et al. FUTURE 1 study group. Secukinumab improves patient-reported outcomes in subjects with active psoriatic arthritis: results from a randomised phase III trial (FUTURE 1). Ann Rheum Dis. 2017; 76(1): 203–207.
 24. Mease PJ, McInnes IB, Kirkham B, et al. FUTURE 1 Study Group. Secukinumab Inhibition of Interleukin-17A in Patients with Psoriatic Arthritis. N Engl J Med. 2015; 373(14): 1329–1339.
 25. Kavanaugh A, McInnes IB, Mease PJ, et al. Efficacy of Subcutaneous Secukinumab in Patients with Active Psoriatic Arthritis Stratified by Prior Tumor Necrosis Factor Inhibitor Use: Results from the Randomized Placebo-controlled FUTURE 2 Study. J Rheumatol. 2016; 43(9): 1713–1717.
 26. McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B, et al. FUTURE 2 Study Group. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2015; 386(9999): 1137–1146.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl