open access

Vol 3, No 3 (2017)
Review paper
Published online: 2017-09-21
Get Citation

Krioglobulinemia w chorobach reumatycznych

Dorota Suszek, Diana Mazur, Małgorzata Michalska, Justyna Kwolczak
Forum Reumatologiczne 2017;3(3):141-146.

open access

Vol 3, No 3 (2017)
Prace poglądowe
Published online: 2017-09-21

Abstract

  Krioglobulinemia to obecność we krwi krioglobulin. Krioglobulinemia może towarzyszyć wielu chorobom (zakażenia, choroby hematologiczne, choroby autoimmunologiczne) lub mieć charakter idiopatyczny. Podział krioglobulinemii opiera się na immunologicznej analizie rodzaju krioglobulin i ocenie aktywności czynnika reumatoidalnego (RF). Obecność krioglobulin może powodować rozwój krioglobulicznego zapalenia naczyń (CGV), które manifestuje się zajęciem skóry, stawów oraz uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Diagnostyka krioglobulinemii opiera się na wykryciu krioprecypitatu w odpowiednio pobranej surowicy krwi. W diagnostyce CGV należy także ocenić stężenie składowych dopełniacza oraz RF. W leczeniu krioglobulinemii wykorzystuje się różne grupy leków: glukokokrtykosteroidy, cyklofosfamid, aztioprynę, chlorambucyl i rytuksymab. Celem leczenia jest ograniczenie produkcji krioglobulin i zapalenia wywołanego ich obecnością oraz leczenie powikłań narządowych. Jeśli czynnikiem wywołującym CGV jest infekcja wirusowa, zaleca się leczenie skojarzone: przeciwwirusowe i immunosupresyjne.  

Abstract

  Krioglobulinemia to obecność we krwi krioglobulin. Krioglobulinemia może towarzyszyć wielu chorobom (zakażenia, choroby hematologiczne, choroby autoimmunologiczne) lub mieć charakter idiopatyczny. Podział krioglobulinemii opiera się na immunologicznej analizie rodzaju krioglobulin i ocenie aktywności czynnika reumatoidalnego (RF). Obecność krioglobulin może powodować rozwój krioglobulicznego zapalenia naczyń (CGV), które manifestuje się zajęciem skóry, stawów oraz uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Diagnostyka krioglobulinemii opiera się na wykryciu krioprecypitatu w odpowiednio pobranej surowicy krwi. W diagnostyce CGV należy także ocenić stężenie składowych dopełniacza oraz RF. W leczeniu krioglobulinemii wykorzystuje się różne grupy leków: glukokokrtykosteroidy, cyklofosfamid, aztioprynę, chlorambucyl i rytuksymab. Celem leczenia jest ograniczenie produkcji krioglobulin i zapalenia wywołanego ich obecnością oraz leczenie powikłań narządowych. Jeśli czynnikiem wywołującym CGV jest infekcja wirusowa, zaleca się leczenie skojarzone: przeciwwirusowe i immunosupresyjne.  
Get Citation

Keywords

choroby reumatyczne; krioglobulinemia

About this article
Title

Krioglobulinemia w chorobach reumatycznych

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 3 (2017)

Article type

Review paper

Pages

141-146

Published online

2017-09-21

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(3):141-146.

Keywords

choroby reumatyczne
krioglobulinemia

Authors

Dorota Suszek
Diana Mazur
Małgorzata Michalska
Justyna Kwolczak

References (27)
 1. Stanford L.P., Peter H.S.: Overview of cryoglobulins and cryoglobulinemia. www.uptodate.com/contents/overview-of-cryoglobulins-and-cryoglobulinemia.
 2. Wintrobe MM, Buell MV. yperproteinemia Associated with Multiple Myeloma with Report of a Case in Which an Extra Ordinary Hyperproteinemia was Associated with Thrombosis of the Retinal Veins and Symptoms Suggesting Raynaund's Disease. Bull. Johns Hopkins Hosp. 1993; 52: 156.
 3. Majdan M. Krioglobulinemia w chorobach reumatycznych. Reumatologia 2007; 45. ; 6: 391–396.
 4. Lauletta G, Russi S, Conteduca V, et al. Hepatitis C virus infection and mixed cryoglobulinemia. Clin Dev Immunol. 2012; 2012: 502156.
 5. Naumnik B, Perkowska-Ptasińska A. Krioglobulinemia samoistna mieszana. Nefrol Dial Pol. 2016; 20: 109–114.
 6. Christodoulou DK, Dalekos GN, Merkouropoulos MH, et al. Cryoglobulinemia due to chronic viral hepatitis infections is not a major problem in clinical practice. Eur J Intern Med. 2001; 12(5): 435–441.
 7. Cacoub P, Musset L, Hausfater P, et al. Mixed cryoglobulinemia and hepatitis C virus. Am J Med. 1994; 96(2): 124–132.
 8. Cacoub P, Sene D, Saadoun D. Cryoglobulinemia. Rev. Med Interne. 2008; 29(3): 200–208.
 9. Fervenza F.C, Leise M.D., Roccatello D., Kyle R.A. Treatment of the mixed cryoglobulinemia syndrome. https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-the- mixed-cryoglobulinemia-syndrome.
 10. Tedeschi A, Baratè C, Minola E, et al. Cryoglobulinemia. Blood Rev. 2007; 21(4): 183–200.
 11. Szczeklik A, Sznajd J. Zapalenia małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi. . In: Szczeklik A, Sznajd J. ed. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 1965: 66.
 12. Braun GS, Horster S, Wagner KS, et al. Cryoglobulinaemic vasculitis: classification and clinical and therapeutic aspects. Postgrad Med J. 2007; 83(976): 87–94.
 13. Rossi D, Mansouri M, Baldovino S, et al. Nail fold videocapillaroscopy in mixed cryoglobulinaemia. Nephrol Dial Transplant. 2004; 19(9): 2245–2249.
 14. Migliorini P, Pratesi F, Moscato S, et al. Mechanisms of renal damage in mixed cryoglobulinaemia nephritis. Nephrol Dial Transplant. 2001; 16 Suppl 6: 58–59.
 15. Tritsch A.M. Cryoglobulin. http://emedicine.medscape.com/article/329255-overview#a6.
 16. Trejo O, Ramos-Casals M, García-Carrasco M, et al. Cryoglobulinemia: study of etiologic factors and clinical and immunologic features in 443 patients from a single center. Medicine (Baltimore). 2001; 80(4): 252–262.
 17. De Vita S, Quartuccio L, Isola M, et al. A randomized controlled trial of rituximab for the treatment of severe cryoglobulinemic vasculitis. Arthritis Rheum. 2012; 64(3): 843–853.
 18. Ferri C, Cacoub P, Mazzaro C, et al. Treatment with rituximab in patients with mixed cryoglobulinemia syndrome: results of multicenter cohort study and review of the literature. Autoimmun Rev. 2011; 11(1): 48–55.
 19. Muchtar E, Magen H, Gertz MA. How I treat cryoglobulinemia. Blood. 2017; 129(3): 289–298.
 20. Mahr A, Chaigne-Delalande S, De Menthon M. Therapeutic plasma exchange in systemic vasculitis: an update on indications and results. Curr Opin Rheumatol. 2012; 24(3): 261–266.
 21. García-Carrasco M, Ramos-Casals M, Cervera R, et al. Cryoglobulinemia in systemic lupus erythematosus: prevalence and clinical characteristics in a series of 122 patients. Semin Arthritis Rheum. 2001; 30(5): 366–373.
 22. Howard TW, Iannini MJ, Burge JJ, et al. Rheumatoid factor, cryoglobulinemia, anti-DNA, and renal disease in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol. 1991; 18(6): 826–830.
 23. Karimifar M, Pourajam S, Tahmasebi A, et al. Serum cryoglobulins and disease activity in systematic lupus erythematosus. J Res Med Sci. 2013; 18(3): 234–238.
 24. Ramos-Casals M, Cervera R, Yagüe J, et al. Cryoglobulinemia in primary Sjögren's syndrome: prevalence and clinical characteristics in a series of 115 patients. Semin Arthritis Rheum. 1998; 28(3): 200–205.
 25. Vasil'ev VI, Probatova NA, Varlamova EIu, et al. [Prognostic implications of mixed monoclonal cryoglobulinemia in Sjogren's disease]. Ter Arkh. 2004; 76(8): 61–68.
 26. Erhardt CC, Mumford PA, Venables PJ, et al. Factors predicting a poor life prognosis in rheumatoid arthritis: an eight year prospective study. Ann Rheum Dis. 1989; 48(1): 7–13.
 27. Giuggioli D, Manfredi A, Colaci M, et al. Systemic sclerosis and cryoglobulinemia: our experience with overlapping syndrome of scleroderma and severe cryoglobulinemic vasculitis and review of the literature. Autoimmun Rev. 2013; 12(11): 1058–1063.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl