open access

Vol 3, No 3 (2017)
Case report
Published online: 2017-09-21
Get Citation

Methotrexat — czy zawsze bezpieczny? Opis przypadku

Agnieszka Bielewicz-Zielińska, Sławomir Jeka, Bożena Górnikiewicz-Brzezicka, Beata Zwierko, Janina Drabiszczak-Piątkowska
Forum Reumatologiczne 2017;3(3):184-188.

open access

Vol 3, No 3 (2017)
Przypadki kliniczne
Published online: 2017-09-21

Abstract

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoimmunologiczną, na którą choruje około 0,8–1% populacji. Od dziesięcioleci methotrexat jest złotym standardem terapii wśród leków modyfikujących przebieg choroby. Jest szeroko stosowany dzięki wysokiej skuteczności, względnemu bezpieczeństwu i niskiej cenie. Przerwanie leczenia następuje częściej z powodu działań niepożądanych, rzadziej z powodu braku skuteczności. W pracy przedstawiono przypadek 59-letniej chorej z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczoną methotrexatem, u której wystąpiły poważne działania niepożądane oraz kolejno występujące powikłania. Praca ma na celu pokazanie jak niebezpieczne mogą być działania niepożądane methotrexatu, mimo że jest skutecznym, powszechnie stosowanym i w większości przypadków dobrze tolerowanym lekiem pierwszego rzutu.

Abstract

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoimmunologiczną, na którą choruje około 0,8–1% populacji. Od dziesięcioleci methotrexat jest złotym standardem terapii wśród leków modyfikujących przebieg choroby. Jest szeroko stosowany dzięki wysokiej skuteczności, względnemu bezpieczeństwu i niskiej cenie. Przerwanie leczenia następuje częściej z powodu działań niepożądanych, rzadziej z powodu braku skuteczności. W pracy przedstawiono przypadek 59-letniej chorej z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczoną methotrexatem, u której wystąpiły poważne działania niepożądane oraz kolejno występujące powikłania. Praca ma na celu pokazanie jak niebezpieczne mogą być działania niepożądane methotrexatu, mimo że jest skutecznym, powszechnie stosowanym i w większości przypadków dobrze tolerowanym lekiem pierwszego rzutu.

Get Citation

Keywords

methotrexat; zapalenie jamy ustnej; agranulocytoza

About this article
Title

Methotrexat — czy zawsze bezpieczny? Opis przypadku

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 3 (2017)

Article type

Case report

Pages

184-188

Published online

2017-09-21

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(3):184-188.

Keywords

methotrexat
zapalenie jamy ustnej
agranulocytoza

Authors

Agnieszka Bielewicz-Zielińska
Sławomir Jeka
Bożena Górnikiewicz-Brzezicka
Beata Zwierko
Janina Drabiszczak-Piątkowska

References (21)
 1. Świerkot J, Sokolik R, Gruszecka-Marczyńska K, et al. Gruszecka-Marczyńska.K. Skuteczność leczenia i występowanie działań niepożądanych w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie i podskórnie chorym na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia . 2008; 46(6): 322–329.
 2. Szekanecz Z. Editorial paper Treatment strategies in rheumatoid arthritis. Reumatologia/Rheumatology. 2013; 4: 239–248.
 3. Filipowicz-Sosnowska A, Stanisławska-Biernat E, Zubrzycka-Sienkiewicz A. Reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia suplement 1. Tom 42 , Warszawa 2004: 3–16.
 4. Filipowicz-Sosnowska A. Postępowanie we wczesnym zapaleniu stawów. Medycyna po Dyplomie. 2008; 10(13): 3–9.
 5. Nowak B, Wiland P, Staniszewska-Varga J. Badania diagnostyczne Interna Szczeklika 2014. Medycyna Praktyczna. 2014: 1801–1808.
 6. Pincus T, Yazici Y, Sokka T, et al. Methotrexate as the ,,anchor drug” for the treatment of early rheumatoid arthritis. Clin. Exp. Rheumatol. 2003; 21(supl. 31): 178–185.
 7. Smolen J, Landewé R, Breedveld F, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Annals of the Rheumatic Diseases. 2013; 73(3): 492–509.
 8. Nandi P, Kingsley GH, Scott DL. Disease-modifying antirheumatic drugs other than methotrexate in rheumatoid arthritis and seronegative arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2008; 20(3): 251–256.
 9. Klareskog L, Heijde Dv, Jager Jde, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomised controlled trial. The Lancet. 2004; 363(9410): 675–681.
 10. Breedveld F, Weisman M, Kavanaugh A. The PREMIER study: a multicenter, randomized, double-blind clinical trial of combination therapy with adalimumab plus methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab alone who had not had previous methotrexate treatment. Arthritis Rheum. . 2006; 54: 26–347.
 11. Kisiel B, Tłustochowicz W. Metotrexat jako lek immunomodulujący . Medycyna po dyplomie. 2013; 01(9): 26–28.
 12. Kucharz E. Reumatoidalne zapalenie stawów . In: Puszczewicza M. ed. Reumatologia. Wielka Interna, Warszawa 2012: 75–88.
 13. Elert-Kopeć S, Tłustochowicz M, Załucka L, et al. Stężenie metotrexatu w erytrocycie a aktywność procesu chorobowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2013; 51. ; 5: 370–374.
 14. Lipsky P. Reumatoidalne zapalenie stawów. . In: Fauci AS, Langford CA. ed. HARRISON Reumatologia. Wydanie II. Czelej, Lublin 2008: 94–114.
 15. Zimmermann-Górska I. Reumatologia. Postępy 2015. Medycyna Praktyczna 2. ; 2016: 67–74.
 16. Puszczewicz M, Kędzia W. Ciąża i okres karmienia piersią u kobiet z chorobami reumatycznymi. . In: Puszczewicz M, Kędzia W. ed. Reumatologia. Wielka Interna, Warszawa 2012: 533–537.
 17. Tłustochowicz M. Międzynarodowe wytyczne stosowania metotreksatu w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 2012; 50. ; 2: 91–92.
 18. Filipowicz-Sosnowska A, Zimmermann-Górska I, Musiał I. Reumatoidalne zapalenie stawów. In: Musiał I. ed. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014: 1829–1843.
 19. Kwiatkowska B. Praktyczne aspekty leczenia chorób reumatycznych. Akademia Nowoczesnej Reumatologii PTR. Termedia, Poznań 2014.
 20. Białowąs K. Świerkot J. Zmiany w jamie ustnej w układowych chorobach tkanki łącznej. Przegląd reumatologiczny 1-3 Kwiecień. 2016.
 21. Świerkot J, Batko B. Reumatoidalne zapalenie stawów - praktyczne aspekty leczenia. Termedia, Poznań 2016.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl