open access

Vol 2, No 3 (2016)
Research paper
Published online: 2016-11-30
Get Citation

Maska reumatologiczna chorób nowotworowych u dzieci — obserwacje własne

Aleksandra Kapała, Elżbieta Mężyk, Agnieszka Kowalczyk, Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk, Zbigniew Żuber
Forum Reumatologiczne 2016;2(3):130-135.

open access

Vol 2, No 3 (2016)
Prace oryginalne
Published online: 2016-11-30

Abstract

Wstęp: Choroby nowotworowe u dzieci stanowią niewielki odsetek nowotworów występujących w całej populacji, jednak mimo ogromnego postępu medycyny nadal są jedną z głównych przyczyn zgonów wśród chorych poniżej 16. roku życia. Celem pracy jest przedstawienie różnorodności objawów klinicznych w przebiegu choroby nowotworowej, w której dominowały objawy ze strony układu ruchu bądź narządu wzroku.

Materiał i metody: Badanie oparto na retrospektywnej analizie historii chorób pacjentów w wieku rozwojowym, diagnozowanych w kierunku „chorób reumatycznych“, u których ostatecznie potwierdzono chorobę nowotworową, hospitalizowanych w Oddziale Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie w latach 2007–2014.

Wyniki: W analizowanej grupie pacjentów podejrzenie choroby nowotworowej postawiono 19 dzieciom, spośród których u 17 potwierdzono rozpoznanie procesu rozrostowego. Rozpoznano: ostrą białaczkę limfoblastyczną (w 6 przypadkach), chłoniaka (w 6 przypadkach; w tym 1 chłoniaka Hodgkina), pierwotnego guza kości (w 2 przypadkach; 1 łagodny i 1 złośliwy), czerniaka złośliwego błony naczyniowej oka (w 1 przypadku), naczyniaka jamistego w obrębie gałki ocznej (w 1 przypadku) oraz malformację naczyniową w obrębie rdzenia kręgowego, imitującą guz lity w badaniu metodą rezonansu magnetycznego (również w 1 przypadku).

Wnioski: Diagnostyka reumatologiczna u pacjentów w wieku rozwojowym stanowi wyzwanie dla klinicysty, z uwagi na niespecyficzne i zróżnicowane objawy występujące także w chorobach onkologicznych. Najczęstszymi zgłaszanymi w wywiadzie objawami były: bóle stawów, bóle kręgosłupa oraz obrzęki i przykurcze w stawach obwodowych, zaburzenia chodu, a także gorączka lub stan podgorączkowy. Rozpoznaniem wstępnym było w 7 przypadkach podejrzenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. W 6 przypadkach dzieci zgłosiły bóle kostno-stawowe, w 3 przypadkach — zaburzenia widzenia, 2 pacjentów skierowano do diagnostyki z podejrzeniem nieokreślonej choroby układowej tkanki łącznej, u 2 pacjentów podejrzewano reaktywną artropatię.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 3: 130–135

Abstract

Wstęp: Choroby nowotworowe u dzieci stanowią niewielki odsetek nowotworów występujących w całej populacji, jednak mimo ogromnego postępu medycyny nadal są jedną z głównych przyczyn zgonów wśród chorych poniżej 16. roku życia. Celem pracy jest przedstawienie różnorodności objawów klinicznych w przebiegu choroby nowotworowej, w której dominowały objawy ze strony układu ruchu bądź narządu wzroku.

Materiał i metody: Badanie oparto na retrospektywnej analizie historii chorób pacjentów w wieku rozwojowym, diagnozowanych w kierunku „chorób reumatycznych“, u których ostatecznie potwierdzono chorobę nowotworową, hospitalizowanych w Oddziale Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie w latach 2007–2014.

Wyniki: W analizowanej grupie pacjentów podejrzenie choroby nowotworowej postawiono 19 dzieciom, spośród których u 17 potwierdzono rozpoznanie procesu rozrostowego. Rozpoznano: ostrą białaczkę limfoblastyczną (w 6 przypadkach), chłoniaka (w 6 przypadkach; w tym 1 chłoniaka Hodgkina), pierwotnego guza kości (w 2 przypadkach; 1 łagodny i 1 złośliwy), czerniaka złośliwego błony naczyniowej oka (w 1 przypadku), naczyniaka jamistego w obrębie gałki ocznej (w 1 przypadku) oraz malformację naczyniową w obrębie rdzenia kręgowego, imitującą guz lity w badaniu metodą rezonansu magnetycznego (również w 1 przypadku).

Wnioski: Diagnostyka reumatologiczna u pacjentów w wieku rozwojowym stanowi wyzwanie dla klinicysty, z uwagi na niespecyficzne i zróżnicowane objawy występujące także w chorobach onkologicznych. Najczęstszymi zgłaszanymi w wywiadzie objawami były: bóle stawów, bóle kręgosłupa oraz obrzęki i przykurcze w stawach obwodowych, zaburzenia chodu, a także gorączka lub stan podgorączkowy. Rozpoznaniem wstępnym było w 7 przypadkach podejrzenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. W 6 przypadkach dzieci zgłosiły bóle kostno-stawowe, w 3 przypadkach — zaburzenia widzenia, 2 pacjentów skierowano do diagnostyki z podejrzeniem nieokreślonej choroby układowej tkanki łącznej, u 2 pacjentów podejrzewano reaktywną artropatię.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 3: 130–135

Get Citation

Keywords

nowotwory u dzieci; choroby układowe tkanki łącznej; MIZS; diagnostyka

About this article
Title

Maska reumatologiczna chorób nowotworowych u dzieci — obserwacje własne

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 2, No 3 (2016)

Article type

Research paper

Pages

130-135

Published online

2016-11-30

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2016;2(3):130-135.

Keywords

nowotwory u dzieci
choroby układowe tkanki łącznej
MIZS
diagnostyka

Authors

Aleksandra Kapała
Elżbieta Mężyk
Agnieszka Kowalczyk
Dorota Turowska-Heydel
Małgorzata Sobczyk
Zbigniew Żuber

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl