open access

Vol 2, No 3 (2016)
Review paper
Published online: 2016-11-30
Get Citation

Ultrasonografia najczęstszych zespołów bólowych kończyny górnej w ambulatoryjnej praktyce reumatologicznej

Sławomir Jeka, Marta Dura, Marzena Waszczak-Jeka
Forum Reumatologiczne 2016;2(3):125-129.

open access

Vol 2, No 3 (2016)
Prace poglądowe
Published online: 2016-11-30

Abstract

W ciągu ostatnich lat badanie ultrasonograficzne zostało uznane za jedno z podstawowych badań obrazowych w diagnostyce chorób narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem chorób reumatycznych z zajęciem błony maziowej. Dotyczy to nie tylko diagnostyki obrazowej wczesnego zapalenia stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów, ale również najczęstszych zespołów bólowych. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technik stosowanych w ultrasonografii oraz coraz szerszym zainteresowaniem tym badaniem wśród reumatologów wynikającym z większej dostępności i niskiego kosztu w porównaniu do innych badań obrazowych oraz możliwości wykonywania badania dynamicznego narządu ruchu podczas rutynowego badania lekarskiego. W tym artykule omówiono najczęstsze zespoły bólowe kończyny górnej z podziałem na zespoły bólowe związane z zapaleniem pochewek ścięgnistych, ścięgien i przyczepów ścięgnistych i zespoły bólowe związane z zapaleniem kaletek maziowych. W każdym opisanym zespole bólowym omówiono ich anatomię, podstawowe objawy kliniczne, badanie fizykalne, prawidłowy i patologicznie zmieniony obraz ultrasonograficzny badanych struktur anatomicznych w przebiegu zmian zapalnych, zwyrodnieniowych i pourazowych. W pracy zaprezentowano możliwości diagnostyczne nowoczesnej ultrasonografii w zespołach bólowych oraz przybliżono lekarzom zastosowanie tej metody w ambulatoryjnej praktyce reumatologicznej.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 3: 111–117

Abstract

W ciągu ostatnich lat badanie ultrasonograficzne zostało uznane za jedno z podstawowych badań obrazowych w diagnostyce chorób narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem chorób reumatycznych z zajęciem błony maziowej. Dotyczy to nie tylko diagnostyki obrazowej wczesnego zapalenia stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów, ale również najczęstszych zespołów bólowych. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technik stosowanych w ultrasonografii oraz coraz szerszym zainteresowaniem tym badaniem wśród reumatologów wynikającym z większej dostępności i niskiego kosztu w porównaniu do innych badań obrazowych oraz możliwości wykonywania badania dynamicznego narządu ruchu podczas rutynowego badania lekarskiego. W tym artykule omówiono najczęstsze zespoły bólowe kończyny górnej z podziałem na zespoły bólowe związane z zapaleniem pochewek ścięgnistych, ścięgien i przyczepów ścięgnistych i zespoły bólowe związane z zapaleniem kaletek maziowych. W każdym opisanym zespole bólowym omówiono ich anatomię, podstawowe objawy kliniczne, badanie fizykalne, prawidłowy i patologicznie zmieniony obraz ultrasonograficzny badanych struktur anatomicznych w przebiegu zmian zapalnych, zwyrodnieniowych i pourazowych. W pracy zaprezentowano możliwości diagnostyczne nowoczesnej ultrasonografii w zespołach bólowych oraz przybliżono lekarzom zastosowanie tej metody w ambulatoryjnej praktyce reumatologicznej.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 3: 111–117

Get Citation

Keywords

ultrasonografia; kaletki maziowe; pochewki ścięgniste; ścięgna; błona maziowa stawów

About this article
Title

Ultrasonografia najczęstszych zespołów bólowych kończyny górnej w ambulatoryjnej praktyce reumatologicznej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 2, No 3 (2016)

Article type

Review paper

Pages

125-129

Published online

2016-11-30

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2016;2(3):125-129.

Keywords

ultrasonografia
kaletki maziowe
pochewki ścięgniste
ścięgna
błona maziowa stawów

Authors

Sławomir Jeka
Marta Dura
Marzena Waszczak-Jeka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl