open access

Vol 2, No 4 (2016)
Review paper
Published online: 2017-02-03
Get Citation

Powikłania infekcyjne w leczeniu biologicznym — profilowanie indywidualne wyzwaniem na przyszłość?

Olga Gumkowska-Sroka, Przemysław Jacek Kotyla, Eugeniusz Jzef Kucharz
Forum Reumatologiczne 2016;2(4):173-180.

open access

Vol 2, No 4 (2016)
Prace poglądowe
Published online: 2017-02-03

Abstract

Wprowadzenie leków biologicznych, wykazujących zdolność do interakcji z kluczowymi elementami układu odporności gospodarza, zrewolucjonizowało leczenie chorób autoimmunizacyjnych, w tym reumatoidalnego zaplenia stawów. Ceną za utrwaloną, niekiedy głęboką immunosupresję jest zwiększone ryzyko powikłań zakaźnych obserwowanych czasami u chorych leczonych lekami biologicznymi. Niniejsza praca ma na celu przegląd i usystematyzowanie danych dotyczących ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań zakaźnych, a także identyfikację czynników ryzyka odpowiadających choćby po części za podwyższenie częstości wystąpienia działań niepożądanych.

Abstract

Wprowadzenie leków biologicznych, wykazujących zdolność do interakcji z kluczowymi elementami układu odporności gospodarza, zrewolucjonizowało leczenie chorób autoimmunizacyjnych, w tym reumatoidalnego zaplenia stawów. Ceną za utrwaloną, niekiedy głęboką immunosupresję jest zwiększone ryzyko powikłań zakaźnych obserwowanych czasami u chorych leczonych lekami biologicznymi. Niniejsza praca ma na celu przegląd i usystematyzowanie danych dotyczących ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań zakaźnych, a także identyfikację czynników ryzyka odpowiadających choćby po części za podwyższenie częstości wystąpienia działań niepożądanych.

Get Citation

Keywords

leki biologiczne; zakażenia; reumatoidalne zapalenie stawów

About this article
Title

Powikłania infekcyjne w leczeniu biologicznym — profilowanie indywidualne wyzwaniem na przyszłość?

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 2, No 4 (2016)

Article type

Review paper

Pages

173-180

Published online

2017-02-03

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2016;2(4):173-180.

Keywords

leki biologiczne
zakażenia
reumatoidalne zapalenie stawów

Authors

Olga Gumkowska-Sroka
Przemysław Jacek Kotyla
Eugeniusz Jzef Kucharz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl