Słowo od Redakcji

 

 

Słowo od Redakcji

 

 

Z przyjemnością i satysfakcją przekazujemy drugi, a pierwszy w bieżącym roku numer „Forum Reumatologicznego”. Decydując się wraz z gronem najbliższych współpracowników na inicjatywę stworzenia nowego pisma i będąc przekonanym o takiej potrzebie, obawialiśmy się, że pojawią się pewne wątpliwości, czy zyska ona Państwa akceptację. Na szczęście okazało się, że wstępne obawy były niepotrzebne. Pismo spotkało się z zainteresowaniem naszego środowiska, o czym świadczą napływające systematycznie prace. Coraz częściej, co było jednym z naszych głównych celów, chcecie się Państwo dzielić swoimi doświadczeniami z codziennej praktyki. Jestem też wdzięczny liderom polskiej reumatologii, że dbają o walor edukacyjny kwartalnika, kierując do druku ciekawe prace poglądowe.

W obecnym numerze można znaleźć zarówno prace o charakterze unikatowym („Różne oblicza choroby IgG4-zależnej”), jak i pewne założenia dotyczące postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych (leczenie modyfikujące i biologiczne a ryzyko rozwoju nowotworów, leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń, aktualne zasady postępowania w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu naczyń). Mamy też pozostałe 3 prace o walorze szczególnie edukacyjnym (list do redakcji przewodniczącego Rady Naukowej prof. E. Kucharza, „Przeddyplomowe nauczanie reumatologii w Polsce”, „Autoprzeciwciała w praktyce reumatologicznej”).

Mając wgląd w nadsyłane publikacje, mogę zapowiedzieć pojawienie się w kolejnych zeszytach ciekawych przypadków klinicznych.

Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Redaktor Naczelny

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl