open access

Vol 2, No 1 (2016)
Research paper
Published online: 2016-03-31
Get Citation

Przeddyplomowe nauczanie reumatologii w Polsce

Irena Zimmermann-Górska, Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Maria Majdan
Forum Reumatologiczne 2016;2(1):2-6.

open access

Vol 2, No 1 (2016)
Prace oryginalne
Published online: 2016-03-31

Abstract

Celem kształcenia przeddyplomowego z reumatologii jest przygotowanie przyszłych lekarzy — szczególnie lekarzy rodzinnych — do umiejętności wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób reumatycznych. Nauczanie to prowadzą w Polsce wszystkie uczelnie medyczne — łączna liczba godzin wynosi od 10 do 40. Wykładowcom udaje się uczyć „czystej” reumatologii, nie łącząc jej — jak to praktykuje się w wielu krajach — z innymi dziedzinami medycyny klinicznej (ortopedia, geriatria). Obecnie stoi przed nimi duże wyzwanie — muszą przystosować system nauczania reumatologii do nowego programu studiów.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 1, 2–6

Słowa kluczowe: reumatologia; nauczanie przeddyplomowe

 

Abstract

Celem kształcenia przeddyplomowego z reumatologii jest przygotowanie przyszłych lekarzy — szczególnie lekarzy rodzinnych — do umiejętności wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób reumatycznych. Nauczanie to prowadzą w Polsce wszystkie uczelnie medyczne — łączna liczba godzin wynosi od 10 do 40. Wykładowcom udaje się uczyć „czystej” reumatologii, nie łącząc jej — jak to praktykuje się w wielu krajach — z innymi dziedzinami medycyny klinicznej (ortopedia, geriatria). Obecnie stoi przed nimi duże wyzwanie — muszą przystosować system nauczania reumatologii do nowego programu studiów.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 1, 2–6

Słowa kluczowe: reumatologia; nauczanie przeddyplomowe

 

Get Citation
About this article
Title

Przeddyplomowe nauczanie reumatologii w Polsce

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 2, No 1 (2016)

Article type

Research paper

Pages

2-6

Published online

2016-03-31

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2016;2(1):2-6.

Authors

Irena Zimmermann-Górska
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Maria Majdan

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl