open access

Vol 1, No 1 (2015)
Case report
Published online: 2015-09-16
Get Citation

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca skutecznie leczona rytuksymabem

Dorota Sikorska, Agata Wytyk-Nowak, Ewa Mojs, Anna Szynka, Włodzimierz Samborski
Forum Reumatologiczne 2015;1(1):43-46.

open access

Vol 1, No 1 (2015)
Przypadki kliniczne
Published online: 2015-09-16

Abstract

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń przebiega najczęściej z zajęciem górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek. Jednak, oprócz klasycznej triady zajętych narządów, obserwuje się czasami nietypową lokalizację zmian. W leczeniu chorych z ciężką postacią choroby stosuje się najczęściej glikokortykosteroidy w dużych dawkach i cyklofosfamid. Niestety, u około 10% pacjentów takie leczenie okazuje się nieskuteczne. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z nietypową lokalizacją ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca. Z uwagi na wysoką aktywność choroby i brak odpowiedzi na klasyczne leczenie immunosupresyjne, w procesie leczenia zastosowano leczenie biologiczne. W opisanym przypadku zastosowanie rytuksymabu pozwoliło uzyskać długotrwałą remisję choroby.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 43–46

Abstract

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń przebiega najczęściej z zajęciem górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek. Jednak, oprócz klasycznej triady zajętych narządów, obserwuje się czasami nietypową lokalizację zmian. W leczeniu chorych z ciężką postacią choroby stosuje się najczęściej glikokortykosteroidy w dużych dawkach i cyklofosfamid. Niestety, u około 10% pacjentów takie leczenie okazuje się nieskuteczne. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z nietypową lokalizacją ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca. Z uwagi na wysoką aktywność choroby i brak odpowiedzi na klasyczne leczenie immunosupresyjne, w procesie leczenia zastosowano leczenie biologiczne. W opisanym przypadku zastosowanie rytuksymabu pozwoliło uzyskać długotrwałą remisję choroby.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 43–46

Get Citation
About this article
Title

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego i serca skutecznie leczona rytuksymabem

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 1, No 1 (2015)

Article type

Case report

Pages

43-46

Published online

2015-09-16

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):43-46.

Authors

Dorota Sikorska
Agata Wytyk-Nowak
Ewa Mojs
Anna Szynka
Włodzimierz Samborski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl