open access

Vol 1, No 1 (2015)
Review paper
Published online: 2015-09-16
Get Citation

Znaczenie kapilaroskopii w autoimmunizacyjnych chorobach tkanki łącznej

Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Adriana Polańska, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski
Forum Reumatologiczne 2015;1(1):38-42.

open access

Vol 1, No 1 (2015)
Prace poglądowe
Published online: 2015-09-16

Abstract

Kapilaroskopia jest nieinwazyjnym badaniem oceniającym naczynia w obrębie wału paznokciowego u pacjentów z zespołem Raynauda. Jej wykonanie jest szczególnie istotne w przypadku podejrzenia twardziny układowej, w przebiegu której badanie to ma cechy swoiste. Stwierdzenie megakapilar, wybroczyn czy naczyń drzewkowatych może mieć znaczenie prognostyczne w tej chorobie. Ponadto kapilaroskopia odgrywa pomocniczą rolę w diagnostyce innych autoimmunizacyjnych chorobach tkanki łącznej, takich jak zapalenie skórno-mięśniowe czy toczeń rumieniowaty. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące interpretacji obrazu kapilaroskopowego wraz z omówieniem wskazań i analizą podtypów obrazów: twardzinowego, twardzinopodobnego, a także nieswoistego.

Abstract

Kapilaroskopia jest nieinwazyjnym badaniem oceniającym naczynia w obrębie wału paznokciowego u pacjentów z zespołem Raynauda. Jej wykonanie jest szczególnie istotne w przypadku podejrzenia twardziny układowej, w przebiegu której badanie to ma cechy swoiste. Stwierdzenie megakapilar, wybroczyn czy naczyń drzewkowatych może mieć znaczenie prognostyczne w tej chorobie. Ponadto kapilaroskopia odgrywa pomocniczą rolę w diagnostyce innych autoimmunizacyjnych chorobach tkanki łącznej, takich jak zapalenie skórno-mięśniowe czy toczeń rumieniowaty. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące interpretacji obrazu kapilaroskopowego wraz z omówieniem wskazań i analizą podtypów obrazów: twardzinowego, twardzinopodobnego, a także nieswoistego.

Get Citation
About this article
Title

Znaczenie kapilaroskopii w autoimmunizacyjnych chorobach tkanki łącznej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 1, No 1 (2015)

Article type

Review paper

Pages

38-42

Published online

2015-09-16

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):38-42.

Authors

Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
Adriana Polańska
Ryszard Żaba
Zygmunt Adamski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl