Celem czasopisma edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych jest poszerzanie praktycznej wiedzy Czytelników z zakresu nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Podstawowe działy czasopisma to: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia, pielęgniarstwo nefrologiczne. Radę Naukową czasopisma tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie nefrologii z wielu ośrodków w kraju. Czasopismo jest skierowane do lekarzy nefrologów, internistów, pielęgniarek nefrologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (59.65) i Ulrich's Periodicals Directory.