Zwapnienia pozaszkieletowe w przebiegu zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego leczonego metodą dializy otrzewnowej

Katarzyna Gosek, Ewa Żukowska-Szczechowska

Streszczenie

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej są
wynikiem częściowej adaptacji ustroju do upośledzonej
czynności wydalniczej nerek. Częstość występowania
i nasilenie się omawianych zaburzeń
zwiększają się równolegle ze stopniem zmniejszania
się filtracji kłębuszkowej. Są one istotną przyczyną
zwiększonej zachorowalności i śmiertelności
chorych na przewlekłą niewydolność nerek. Hiperfosfatemia
i podwyższony iloczyn wapniowo-fosforanowy
stanowią niezależne czynniki ryzyka zgonu
pacjentów dializowanych. Wykazano, że śmiertelność
u chorych na przewlekłą niewydolność nerek
powikłaną wtórną nadczynnością przytarczyc wzrasta
wraz ze wzrostem stężenia parathormonu (iPTH,
intact parathyroid hormone). Nadczynność przytarczyc
prowadzi do zwapnień pozaszkieletowych występujących
u 75% leczonych metodą dializ. Zaburzenia
mineralne obserwowane w przewlekłej chorobie
nerek manifestują się tworzeniem zwapnień
w tkankach miękkich i ścianie naczyniowej. Przyczyną ich powstawania w obrębie tkanek miękkich okołostawowych,
w ścianach naczyń krwionośnych,
w mięśniu i zastawkach serca, spojówkach gałek
ocznych jest podwyższony iloczyn stężeń w surowicy
fosforu nieorganicznego i wapnia (powyżej
4,4 mmol2/l2). Profilaktyka zaburzeń gospodarki
wapniowo-fosforanowej jest najskuteczniejszą metodą
leczenia zaburzeń mineralnych i kostnych
u chorych na przewlekłą chorobę nerek.
Wydaje się, że jedynie zwiększenie w najbliższej
przyszłości środków finansowych na rozpowszechnienie
nowoczesnych leków stosowanych w terapii
zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i rozpowszechnienie
wysokowydajnych technik dializacyjnych
mogą wpłynąć na poprawę parametrów
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych dializowanych.

Słowa kluczowe

przewlekła niewydolność nerek; wtórna nadczynność przytarczyc; dializa otrzewnowa; zwapnienia pozaszkieletowe; chlorowodorek sewelameru; kalcymimetyki
Czasopismo Forum Nefrologiczne dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl