Author Details

Sadowski, Jerzy

 • Vol 3, No 8-9 (2008) - Original Papers
  Ogólnopolski rejestr chorych z ciężką niewydolnością serca, zakwalifikowanych do przeszczepu serca - POLKARD-HF 2003-2007
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 2, No 11 (2007) - Case Reports
  Submasywna zatorowość płucna przebiegająca pod postacią ostrego zespołu wieńcowego
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 11, No 2 (2004) - Original Papers
  Wpływ przezskórnej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową - wyniki obserwacji odległej
  Abstract  PDF (polish)

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl