Author Details

Wasilewski, Jarosław

 • Vol 10, No 6 (2003) - Original Papers
  Wpływ palenia tytoniu na wczesne wyniki leczenia chorych z zawałem serca za pomocą agioplastyki wieńcowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 5 (2003) - Original Papers
  Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową za pomocą wczesnej interwencji wieńcowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 4 (2003) - Original Papers
  Wpływ wyjściowego przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał na wyniki leczenia chorych z ostrym zawałem serca, u których zastosowano streptokinazę przed angioplastyką wieńcową
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 3 (2003) - Review Papers
  Przeciwmiażdżycowe właściwości inhibitorów enzymu konwertującego i hipotensyjne inhibitorów reduktazy HMG-Co
  Details  PDF (polish)
 • Vol 10, No 3 (2003) - Original Papers
  Angioplastyka przewlekłego zamknięcia gałęzi międzykomorowej przedniej z użyciem stentu. Badanie porównawcze oceniające wpływ zastosowania abciximabu na wyniki wczesne i odległe
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 5 (2002) - Original Papers
  Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru ZABRZE
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 2 (2013) - Review Papers
  Małopłytkowość poheparynowa
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 2 (2013) - Case Reports
  Zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. Definicja, diagnostyka różnicowa i leczenie
  Abstract  PDF (polish)

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl