Author Details

Wojtarowicz, Andrzej

 • Vol 8, No 6 (2001) - Original Papers
  Czynność rozkurczowa lewej komory oceniana w trakcie echokardiograficznej dobutaminowej próby obciążeniowej w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 2 (2001) - Original Papers
  Zmienność elektrokardiograficznych cech bliźniąt monozygotycznych w zależności od płci, wieku i czynników środowiskowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 5, No 4 (1998) - Case Reports
  Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca u pacjenta z nie rozpoznanym ubytkiem międzyprzedsionkowym
  Abstract
 • Vol 5, No 3 (1998) - Original Papers
  Wpływ chemicznej ablacji tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej na rejestrowane w badaniu holterowskim wskaźniki zagrożenia nagłym zgonem sercowym - doniesienie wstępne
  Abstract
 • Vol 5, No 1 (1998) - Original Papers
  Wczesne zmiany elektrokardiograficzne u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, poddanych alkoholowej ablacji tętnicy septalnej
  Abstract
 • Vol 4, No 4 (1997) - Listy
  Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika
  Details

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl