Author Details

Witkowski, Adam

 • Vol 11, No 12 (2004) - Original Papers
  Wskaźnik objętości blaszki — nowy parametr do oceny progresji/regresji miażdżycy w naczyniach wieńcowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 5 (2003) - Review Papers
  Dużo więcej niż angiograficzna luminologia - możliwości ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w badaniu złożonych patologii tętnic wieńcowych
  Details  PDF (polish)
 • Vol 10, No 3 (2003) - Original Papers
  Ultrasonograficzna ocena dystrybucji blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych u chorych poddanych implantacji stentu z użyciem oraz bez użycia predylatacji
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 2 (2003) - Original Papers
  Skuteczność wewnątrzwieńcowej brachyterapii w leczeniu restenozy w stencie u chorych na cukrzycę
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 1 (2002) - Original Papers
  Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabieguudrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 7, Supp. C (2000) - Review Papers
  Brachyterapia - szansa na wyeliminowanie restenozy po przezskórnych interwencjach wieńcowych
  Details  PDF (polish)
 • Vol 4, No 2 (1997) - Case Reports
  Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne
  Abstract

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl