Vol 6, No 2 (1999)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Dyspersja odstępu QT u osób ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą cukrzycą typu 2

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Teresa Zielińska, Mirosława Herdyńska-Wąs, Stanisław Pasyk

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):156-161.

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego. Część III: Badanie echokardiograficzne, elektrokardiograficzne z zapisem przezprzełykowym oraz stężenie surowicze krwi cyklicznego guanozynomonofosforanu

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):167-174.

Kardiowersja przezprzełykowa w migotaniu przedsionków - doświadczenia własne

Krzysztof Poleszak, Andrzej Kutarski, Dariusz Koziara, Teresa Widomska-Czekajska

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):175-183.

Migotanie przedsionków u chorych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego - doniesienie wstępne

Janusz Siebert, Jan Rogowski, Paweł Żelechowski, Dariusz Jagielak, Krzysztof Roszak, Mirosława Narkiewicz, Sebastian Beta

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):185-190.

Wczesne wyniki aterektomii kierunkowej w różnych typach zmian miażdżycowych. Ocena za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

Jacek Kubica, Federica Marsico, Adam Sukiennik, Ezio Bramucci, Grzegorz Raczak, Luigi Angoli, Sławomir Sielski, Waldemar Dorniak, Jan Rogowski, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):191-205.
Review Papers

Komentarz

Jerzy Korewicki

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):127-128.

Niewydolność serca - program edukacyjny mający na celu poprawę leczenia

John G.F. Cleland, Alain Cohen-Solal, Juan Cosin Aguilar, Rainer Dietz, Ferenc Follath, Antonello Gavazzi, Richard Hobbs, Jerzy Korewicki, Hugo Madeira, Karl Swedberg, Wiek H. van Gilst, Jirí Widimsky

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):117-148.

Niskoenergetyczna przezprzełykowa kardiowersja migotania przedsionków. Część II: Zagadnienia praktyczne

Fryderyk Prochaczek, Maynard Ramsey, Jerzy Gałecka

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):129-135.

Jednofazowy potencjał czynnościowy we współczesnej elektrofizjologii

Eugeniusz Piłat, Włodzimierz Kargul

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):137-140.

Nowe wskazania do elektrostymulacji serca

Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):142-147.

Zastosowania stałej stymulacji serca u progu nowego tysiąclecia

Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):148-154.
Case Reports

Nieoczekiwane zwolnienia rytmu w stymulatorach dwujamowych spowodowane obecnością arytmii nadkomorowych

Krystian Stanek, Marek Prech, Przemysław Mitkowski, Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Andrzej Cieśliński

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):206-213.

Zagrażające pęknięcie mięśnia sercowego u chorego z ostrym zawałem serca

Waldemar Dorniak, Adam Sukiennik, Jan Rogowski, Jacek Kubica, Paweł Skarżyński, Anna Kit-Bieniecka, Dariusz Ciećwierz, Mirosława Narkiewicz, Andrzej Rynkiewicz

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):214-218.
Nowe metody

Tomografia elektroimpedancyjna klatki piersiowej - badania eksperymentalne

Janusz Siebert, Artur Poliński, Jan Rogowski

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(2):219-220.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl