Vol 8, No 6 (2001)

Date published: 2001-10-01

Table of Contents

open access

Original Papers

Wpływ wieku na obraz elektrokardiogramu w populacji geriatrycznej

Alicja Klich-Rączka, Tomasz Grodzicki, Barbara Gryglewska, Jolanta Życzkowska i Józef Kocemba

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):617-624.

Znaczenie kliniczne migotania przedsionków prowokowanego podczas stymulacji przezprzełykowej

Daniel Jakubowski i Tadeusz Mandecki

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):633-642.

Czynność rozkurczowa lewej komory oceniana w trakcie echokardiograficznej dobutaminowej próby obciążeniowej w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych

Andrzej Wojtarowicz, Jarosław Gorący, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Puchała i Edyta Płońska

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):643-650.

Wpływ trybu stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję załamka P

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski i Agnieszka Czunko

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):651-658.

Ocena przydatności badań w diagnostyce zwężeń gałęzi tętnicy płucnej u pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Robert Sabiniewicz, Maciej Chojnicki, Piotr Lass, Jan Ereciński i Janina Aleszewicz-Baranowska

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):659-664.

Komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz i Renata Tarnowska

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):665-672.

Zaburzenia rytmu, dyspersja odstępu QT i zmienność rytmu zatokowego u dorosłych chorych po korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):673-678.
Review Papers

Jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy udowej

Maciej Kaźmierski i Violetta Jaskuła

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):613-616.
Case Reports

Częstoskurcz komorowy o morfologii bloku prawej odnogi u 12-letniej chorej z wypadaniem przedniego płatka zastawki dwudzielnej i ścięgnem rzekomym

Franciszek Walczak, Jacek Gajek, Łukasz Szumowski, Dorota Zyśko i Ewa Szufladowicz

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):679-684.

Przezcewnikowe zamknięcie leczonego uprzednio chirurgicznie pozawałowego ubytku przegrody międzykomorowej nitynolowym korkiem Amplatza

Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Piotr Chodór, Paweł Banaszak, Lech Poloński, Joanna Nowak i Marian Zembala

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):685-690.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z Kongresu EUROPACE 2001, Kopenhaga, 24–27 czerwca 2001 r.

Ewa Lewicka-Nowak

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(6):691-695.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl