Vol 9, No 3 (2002)

Date published: 2002-04-10

Table of Contents

open access

Original Papers

Tryptaza - wskaźnik aktywności komórki tucznej w ostrych zespołach wieńcowych

Władysław Sinkiewicz

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):209-215.

Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego

Edward Koźluk, Dariusz Kozłowski, Ewa Szufladowicz, Jacek Gajek, Wojciech Krupa, Agnieszka Piątkowska, Dorota Zyśko, Inga Zastawna, Franciszek Walczak i Grażyna Świątecka

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):217-226.

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u chorych ze szlakami dodatkowymi o lokalizacji przegrodowej

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Radosław Lenarczyk, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):235-242.

Psychologiczna ocena pacjentów z tachyarytmiami nadkomorowymi leczonych ablacją przeznaczyniową

Mariusz Pytkowski, Jan Tylka, Monika Kowalska, Hanna Pytkowska i Ilona Kowalik

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):241-245.

Izolacja żył płucnych wykonywana ablacją elektryczną jako metoda przywracania rytmu zatokowego w utrwalonym migotaniu przedsionków u chorych z wadą mitralną. Doniesienie wstępne

Andrzej Biederman, Tomasz Gawałkiewicz, Tomasz Hryniewiecki, Maciej Nyżnyk, Franciszek Walczak i Irena Rawczyńska-Englert

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):247-252.

Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca

Barbara Małecka, Ludwik Sędziwy, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Marta Hlawaty, Jacek Szczepkowski i Agnieszka Czunko

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):259-264.
Review Papers

Polimorfizm genu HERG odpowiedzialnego za zespół LQT2

Ernest Herbert, Maria Trusz-Gluza, Ewa Moric, Ewa Śmiłowska-Dzielicka, Urszula Mazurek i Tadeusz Wilczok

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):193-202.

Analiza czynności stymulatora w badaniu EKG metodą Holtera

Romuald Ochotny, Hanna Wachowiak-Baszyńska i Przemysław Mitkowski

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):203-208.
Case Reports

Pacjent z pozawałową kardiomiopatią rozstrzeniową i wszczepionym stymulatorem serca typu DDD - znaczenie optymalnego opóźnienia przedsionkowo-komorowego

Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak, Magdalena Wróblewska i Grażyna Świątecka

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):265-269.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl