Vol 10, No 1 (2003)

Date published: 2003-01-16

Table of Contents

open access

Original Papers

Założenia programu IMPROVEMENT (IMprovement PROgram in eValuation and managEMENT of Heart Failure)

Jerzy Korewicki, Michał Tendera, Aldona Browarek i Tomasz Zieliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):23-27.

Ocena bezpieczeństwa stosowania simwastatyny u osób z chorobą niedokrwienną serca i hipercholesterolemią

Mirosław Mastej, Małgorzata Jurecka i Małgorzata Remiszewska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):29-36.

Dynamika aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 w fazie ostrej zawału serca u chorych leczonych streptokinazą a ocena koronarograficzna tętnicy dozawałowej

Joanna Wilczyńska, Elżbieta Kazulak, Janusz Kochman, Grzegorz J. Horszczaruk, Krzysztof J. Filipiak, Dagna Bobilewicz i Grzegorz Opolski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):37-43.

Wpływ aktywności życiowej chorego na wartość rokowniczą zmienności rytmu serca u chorych po przebytym zawale serca

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):45-52.

Badanie krótkookresowej zmienności rytmu serca w rozpoznawaniu złośliwej arytmii komorowej

Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Grzegorz Raczak, Małgorzata Szwoch, Andrzej Kubasik, Jacek Kubica, Maciej Kempa, Tomasz Królak i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):53-59.

Wpływ spontanicznego wzrostu ciśnienia tętniczego na dyspersję odstępu QT u chorych z nadciśnieniem tętniczym i po zawale serca

Leszek Kubik, Barbara Skolimowska-Heine, Adam Płocharski, Marek Gajewski, Marek Karpiński, Jolanta Korzeniowska, Jarosław Kosior, Andrzej Skrobowski i Remigiusz Pęcak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):61-69.

Test pochyleniowy z nitrogliceryną. Jaki jest optymalny czas jego trwania?

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Dariusz Kozłowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk i Marian Cholewa

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):71-76.

Wpływ zewnętrznej stymulacji akustycznej na częstość pracy serca i parametry zmienności rytmu serca u zdrowych osób

Przemysław Guzik, Tomasz Krauze, Adrian Gwizdała, Ryszard Krzyminiewski i Henryk Wysoki

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):77-83.

Wpływ hipercholesterolemii na morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Maria Bogdan, Elena Weber, Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Anna Jachalska, Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak, Mirosław Jabłoński i Marcin Rychter

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):83-90.

Stymulacja dwukomorowa u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - doświadczenie własne

Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Anna Faran, Rajmund Wilczek, Paweł Derejko, Andrzej Kutarski i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):91-103.

Zmiany w przedoperacyjnej diagnostyce inwazyjnej i nieinwazyjnej dorosłych z tetralogią Fallota w latach 1987-2001- doświadczenie jednej kliniki

Piotr Hoffman, Piotr Szymański, Agnieszka Ciarka, Anna Sozańska-Solak i Jacek Różański

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):105-109.

Czy redukcja przerostu lewej komory po korekcji chirurgicznej zwężenia zastawki aortalnej jest związana z rozmiarem wszczepionej zastawki?

Ewa Orłowska-Baranowska, Dariusz Zakrzewski, Maciej Grabowski, Andrzej Bieganowski, Piotr Michałek, Piotr Hoffman, Marian Śliwiński, Andrzej Biederman, Jacek Różański, Zbigniew Religa, Jan Heybowicz i Irena Rawczyńska-Englert

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):111-118.
Review Papers

Sposoby i skuteczność stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w warunkach anestezji ogólnej

Fryderyk Prochaczek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2003;10(1):9-22.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl