Vol 11, No 11 (2004)

Date published: 2004-11-22

Table of Contents

open access

Original Papers

Leczenie chorych z niewydolnością serca na podstawie wyników badań IMPROVEMENT i EUROHEART FAILURE STUDY

Jerzy Korewicki, Michał Tendera i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):789-797.

Porównanie leczenia szpitalnego przewlekłej niewydolności serca między chorymi na cukrzycę i bez cukrzycy

Sławomir Stawicki, Marek Roik, Mariusz Jasik, Dariusz Kosior, Roman Steckiewicz, Zbigniew Tomik, Piotr Ścisło, Janusz Kochanowski, Krzysztof Dęmbe, Waldemar Karnafel i Grzegorz Opolski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):799-806.

Czy migotanie przedsionków jest czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami po wszczepieniu sztucznej zastawki serca?

Jolanta Wołkanin-Bartnik, Tomasz Zieliński, Hanna Pogorzelska, Aldona Browarek i Przemysław Leszek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):807-815.

Różnice związane z płcią w przebiegu klinicznym i rokowaniu u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Magdalena Janus, Monika Cugowska, Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Piotr Bręborowicz, Ludwina Szczepaniak, Tatiana Mularek-Kubzdela i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):817-823.

Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia

Sławomir Jander, Maciej Banach, Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski i Janusz Zasłonka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):825-829.

Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej - wyniki wstępne

Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Rafał Baranowski, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Ewa Rydzewska, Jerzy Osak i Ryszard Piotrowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):831-837.

Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) podczas pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem i bez zastosowania krążenia pozaustrojowego

Ewa Żekanowska, Maria Kotschy, Danuta Rość, Maurycy Missima, Wojciech Ogorzeja i Daniel Kotschy

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):839-845.

Jednoczesne leczenie interwencyjne w terapii złożonych anomalii układu krążenia

Jacek Kusa, Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Jacek Baranowski, Jarosław Rycaj i Blandyna Karwot

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):847-853.

Ocena trwałości stymulacji VDD u osób starszych

Jacek Lelakowski, Adam Dreher, Jacek Majewski, Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Agnieszka Czunko i Paweł Kołacz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):855-860.
Review Papers

Niedokrwienie mięśnia sercowego w aspekcie jego zaburzeń metabolicznych

Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Tomasz Cegliński, Jan Kowalski i Lucjan Pawlicki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):775-780.

Stymulacja resynchronizująca: obiecująca metoda leczenia wybranych pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - mechanizm działania, wyniki badań klinicznych

Anna Faran, Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Wojciech Zapaśnik i Grażyna Świątecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(11):781-788.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl