Vol 11, No 2 (2004)

Date published: 2004-02-09

Table of Contents

open access

Original Papers

Wpływ przezskórnej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową - wyniki obserwacji odległej

Jarosław Trębacz, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Paweł Rudziński, Jerzy Sadowski, Wiesława Tracz, Jacek Dubiel, Dariusz Dudek i Krzysztof Żmudka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):91-100.

Wpływ wysiłku dynamicznego na dopplerowskie parametry czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jednonaczyniową chorobą wieńcową oraz u osób zdrowych

Robert Skalik, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Anna Janocha, Ireneusz Całkosiński, Dariusz Biały, Arkadiusz Derkacz i Rafał Poręba

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):101-109.

Ocena stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) i oksydowanych LDL u pacjentów przed badaniem koronarograficznym

Małgorzata Sadkowska, Jacek Kubica, Marek Radomski, Grażyna Dymek i Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):111-119.

Poprawa czynności skurczowej lewej komory po ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u chorych po zapaleniu mięśnia sercowego z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym

Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Patrycja Pruszkowska, Janusz Prokopczuk, Teresa Zielińska, Jadwiga Obrębska, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):131-141.

Wpływ stałej elektrostymulacji serca na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):143-152.

Nadkomorowe zaburzenia rytmu u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska, Ewa Kaźmierczak, Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):153-159.

Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie β-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski i Marian Cholewa

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):121-130.
Review Papers

EUROPA i inne badania - znaczenie peryndoprylu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Stefan Grajek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):75-82.

Czy nieinwazyjne monitorowanie przeszczepionego serca może zastąpić rutynową biopsję endomiokardialną?

Krzysztof Kraszewski i Piotr Hoffman

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(2):83-90.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl