Vol 11, No 6 (2004)

Date published: 2004-06-03

Table of Contents

open access

Original Papers

Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Olga Trojnarska, Aldona Siwińska, Wiesław Markwitz, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):415-423.

Duże dawki simwastatyny stosowane w ostrych zespołach wieńcowych a dopplerowskie wskaźniki czynności śródbłonka w obserwacji odległej

Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Jastrzębska-Maj, Szymon Gomułka i Magdalena Mizia

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):425-432.

Ultrasonograficzna ocena metod doprężania stentu wszczepionego do tętnicy wieńcowej

Marcin Rychter, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Mirosław Jabłoński, Tomasz Białoszyński, Radosław Piasecki, Marek Koziński i Iwona Świątkiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):433-445.

Ciśnienie tętna a strukturalny remodeling lewej komory w nadciśnieniu tętniczym

Marzena Stopyra-Początek, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):447-454.

Czy można przewidzieć wystąpienie migotania przedsionków u pacjentów po chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych?

Małgorzata Pastuszek, Ilona Kowalik, Grzegorz Religa, Jerzy Wołczyk, Adam Parulski, Paweł Litwiński i Zbigniew Religa

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):455-462.
Review Papers

Problem nagłej śmierci sercowej w niewydolności serca

Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):391-406.

Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Podstawy kliniczne

Agata Milewska i Henryk Wysocki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):407-413.
Case Reports

Zastosowanie podskórnej elektrody defibrylującej w celu obniżenia progu defibrylacji migotania komór u pacjentów z ICD

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(6):463-470.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl