Vol 12, No 5 (2005)

Date published: 2005-05-30

Table of Contents

open access

Original Papers

Problemy i niepowodzenia związane ze stosowaniem stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca

Ewa Lewicka-Nowak, Maciej Sterliński, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Aleksander Maciąg, Andrzej Kutarski, Rajmund Wilczek, Marcin Gawrysiak, Anna Faran, Andrzej Lubiński, Agnieszka Jankowska, Maciej Kempa, Anna Kochańska, Mariusz Pytkowski, Hanna Szwed, Grażyna Świątecka i Grzegorz Raczak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):343-353.

Wpływ przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego na dynamikę wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków

Dariusz A. Kosior, Marcin Szulc, Janusz Kochanowski, Beata Wożakowska-Kapłon, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):354-363.

Zmienność rytmu serca a polimorfizm I/D genu konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca

Ewa Straburzyńska-Migaj, Romuald Ochotny, Ewa Chmara, Anna Jabłecka, Anna Straburzyńska-Lupa i Andrzej Cieśliński

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):364-369.

Stężenie osoczowe kompleksów plazmina-α2-antyplazmina (PAP) i D-dimerów u chorych z ostrym zawałem serca

Władysław Sinkiewicz, Robert Bujak, Jan Błażejewski, Ewa Żekanowska, Jacek Budzyński i Joanna Dudziak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):370-376.

Czy sposób terapii zawału serca w ostrej fazie wpływa na efekty rehabilitacji?

Iwona Korzeniowska-Kubacka i Ryszard Piotrowicz

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):377-381.

Uwarunkowania grubości błony wewnętrzno-środkowej dużych tętnic obwodowych

Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Rafał Dąbrowski, Anna Szulczyk, Lech Leszczyński i Witold Rużyłło

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):382-393.
Review Papers

Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej podłoża arytmii u kobiet w ciąży

Edward Koźluk, Monika Tokarczyk, Dariusz Kozłowski i Grzegorz Opolski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):338-342.
Case Reports

Zespół Churg-Strauss

Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, Marek Woźnicki, Stanisław Pilecki, Łukasz Korenkiewicz, Marcin Rychter, Adam Sukiennik i Jacek Kubica

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(5):394-402.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl