Vol 6, No 4 (2011)

Date published: 2011-10-04

Table of Contents

open access

Review Papers

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków na podstawie przypadku klinicznego

Jarosław Gorol, Mateusz Tajstra, Elżbieta Adamowicz-Czoch

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):236-243.

Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka

Aleksandra Leksowska, Izabela Jaworska, Piotr Gorczyca

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):244-248.

Diagnostyka i leczenie zespołu Eisenmengera

Piotr Hoffman

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):249-257.
Case Reports

Pięćdziesięcioletnia chora z zespołem Eisenmengera leczona antagonistą receptora endoteliny-1

Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Ewa Kowalik, Julita Niewiadomska, Piotr Hoffman

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):258-264.

Optymalizacja postępowania w nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia w przebiegu ostrego zawału serca — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Krzysztof Pstrągowski, Marek Koziński, Mirosław Jabłoński, Tomasz Fabiszak, Eliano Pio Navarese, Jacek Kubica

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):270-276.
Praca oryginalna - przedruk

Skorygowany odstęp QT jako czynnik prognostyczny zgonu w grupie osób w podeszłym wieku z omdleniem w wywiadzie

Ashim Aggarwal, Saadia Sherazi, Bryana Levitan, Umashankar Lakshmanadoss, Naila Choudhary, Abrar Shah, David Hsi

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):211-216.
Prace poglądowe - przedruk

Postępowanie w opornej na leczenie dławicy piersiowej

Aarush Manchanda, Ashim Aggarwal, Nupur Aggarwal, Ozlem Soran

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):217-226.

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej. Nowa szansa dla pacjentów wysokiego ryzyka ze stenozą aortalną

Anna Olasińska-Wiśniewska, Marek Grygier, Maciej Lesiak, Olga Trojnarska, Stefan Grajek

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):227-235.
Prace kazuistyczne - przedruk

Echokardiograficzna dobutaminowa próba obciążeniowa u pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a

Hussein N. Yamani, David L. Ware, Yochai Birnbaum

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):265-269.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl