Vol 18, No 2 (2023)

Date published: 2023-04-27

Table of Contents

open access

Editorial

Od Redaktora

Beata Wożakowska-Kapłon

Editorial

Folia Cardiologica 2023;18(2).
Original Papers

Electronic measurement of medication adherence in patients with heart failure

Maciej Nadel, Robert Morawiec, Oliwia Matuszewska-Brycht, Jarosław Drożdż

Original paper

DOI: 10.5603/FC.a2023.0007
Folia Cardiologica 2023;18(2):59-64.
Review Papers

CA-125: a promising biomarker in heart failure. Summary of the current knowledge

Maria Sawościan, Małgorzata Lelonek

Review paper

DOI: 10.5603/FC.a2022.0052
Folia Cardiologica 2023;18(2):65-70.

Catheter ablation of the cavo-tricuspid isthmus as a bridging therapy for symptomatic atrial fibrillation?

Tomasz Wcisło, Michał Plewka

Review paper

DOI: 10.5603/FC.a2022.0059
Folia Cardiologica 2023;18(2):71-74.

Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej jako terapia pomostowa w leczeniu objawowego migotania przedsionków?

Tomasz Wcisło, Michał Plewka

Review paper

Folia Cardiologica 2023;18(2):75-78.
Case Reports

Atrial tachycardia or ”atypical” atrial flutter? Clinician’s dilemmas resolved by electrophysiologist

Paweł Wałek, Ireneusz Domański-Giec, Przemysław Dąbkowski, Maciej Młodnicki, Dawid Bąkowski, Beata Wożakowska-Kapłon

Case report

DOI: 10.5603/FC.a2023.0004
Folia Cardiologica 2023;18(2):79-83.

Complications of percutaneous coronary intervention in 70 years old patient with multivessel coronary artery disease and prostate cancer

Kinga Zujko, Narcyza Żygieło, Małgorzata Knapp, Anna Lisowska

Case report

DOI: 10.5603/FC.a2022.0039
Folia Cardiologica 2023;18(2):84-86.

A rare case of coexistence of a patent ductus arteriosus and a congenital carotid arteriovenous fistula in a 7-year-old girl

Agnieszka Skierska, Miłosz Zbroszczyk, Zbigniew Olczak, Anna Szydłowska, Olga Wilk, Katarzyna Gruszczyńska, Andrzej Szydłowski, Jacek Kusa

Case report

DOI: 10.5603/FC.a2022.0050
Folia Cardiologica 2023;18(2):87-90.

Latent complete atrioventricular block in a patient with Wolff–Parkinson–White syndrome and fast paroxysmal atrial fibrillation

Dariusz Michałkiewicz, Sebastian Przychodzeń, Małgorzata Oleszczak-Kostyra, Andrzej Osiecki, Wacław Kochman

Case report

DOI: 10.5603/FC.a2023.0006
Folia Cardiologica 2023;18(2):91-94.
Report

Sprawozdanie i fotorelacja z VIII Konferencji czasopisma Folia Cardiologica 21–22.04.2023

Beata Wożakowska-Kapłon

Conference report / Report

Folia Cardiologica 2023;18(2):95-98.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl