Zachęcamy bibliotekarzy do zamieszczenia tego pisma wśród zbiorów elektronicznej biblioteki. Warto zauważyć, że wykorzystywany w tym czasopiśmie system publikacji typu open source pozwala bibliotekom na umożliwienie pracownikom wydziałów korzystania z czasopism, w których są oni zaangażowani w proces redakcji (patrz Open Systems Journal).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl